Nytt nummer av Paradoxen ute nu. Finns på Västberga Gård och på kaféerna

Prenumeration sker genom att sätta in minst 50 kr på pg. 15 40 90-5 och skriva “PARADOXEN”.
Namn och adress för prenumerant bör skickas till info@nygemenskap.org eller skickas per post.

Tidigare nummer finns att ladda hem här:

Paradoxen 2013

Paradoxen 2014

Paradoxen_2015_WEB

Paradoxen_2016

Comments are closed.