Välkommen till Kafé Östermalm, Söder, Norrmalm och Vällingby Månd-Fred kl 9-12. Program kl 10,30

Kafé Norrmalm, Birger Jarlsgatan 66B (Korskyrkan).
Kafé Söder, Blecktornsgränd 13 (Söderhöjdskyrkan).
Kafé Östermalm, Östermalmsgatan 69 (Frälsningsarmén Templet).
Kafé Vällingby, Solursgränd 2 (Västerortskyrkan).

Comments are closed.