Föreningens tidning Paradoxen har kommit ut med ett nytt nummer till julen 2019

Ny Gemenskaps tidning Paradoxen kommer ut varje år. I den finns reportage från verksamheten. Många medverkar också med personliga berättelser, presentation av aktuell verksamhet, dikter och debattartiklar. Den finns att avhämta på Västberga eller på våra kaféer.
Den senaste finns även för nedladdning Paradoxen_2019_WEB

Vill du få den hemskickad med post så sänd ett mejl med din adress till elisabeth@nygemenskap.org Betala in 60 kr för tryck/portokostnad till vårt pg 900533-1 eller Swish nr 90 05 331. Skriv att det gäller betalning för Paradoxen, och ditt namn, ange ingen adress på inbetalningen utan sänd den till Elisabeth som sköter post distributionen.

Ladda ner tidigare nummer av Paradoxen:

Paradoxen 2013

Paradoxen 2014

Paradoxen 2015

Paradoxen_2016

Paradoxen_2017

JubileumsParadoxen_2018

 

Comments are closed.