Under 2019 fyller Ny Gemenskap 50 år. I samband med detta har vi gett ut en JubileumsParadoxen som speglar en del av vår verksamhet genom åren samt aktuell verksamhet.

PARADOXEN. Ny Gemenskaps jubileumstidning, fullmatad med minnen från våra många verksamma år och aktuell verksamhet finns att avhämta på Västberga eller på våra kaféer. Vill du få den hemskickad med post så sänd ett mejl med din adress till elisabeth@nygemenskap.org
Betala in 60 kr för tryck/portokostnad till vårt pg 900533-1 eller Swish nr 90 05 331. Skriv att det gäller betalning för Paradoxen, och ditt namn, ange ingen adress på inbetalningen utan sänd den till Elisabeth som sköter post distributionen.

 

Comments are closed.