Projektet NYA RUM. För dig som kan hyra ut ett rum till en ung gymnasiestuderande flykting.

Från februari 2019 är vi redo att börja hjälpa Dig att ta emot en hyresgäst. Projektet Nya Rum leds av Ny Gemenskap och syftar till att hjälpa gymnasieungdomar som kommit till Sverige som flyktingar att få ett inackorderingsrum. Hyran betalas av Stockholms Stad och utgår från marknadsvärde i det område där du bor. Projektet stöttar om den boende behöver hjälp med ekonomi, mående, hemförsäkring mm.
För mer info Meija till info.nyarum@gmail.com eller läs på Facebook eller på hemsidan www.nyarumstockholm.se 
Eller se mer på brochyren 190326 NYA RUM Stockholm_Broschyr

 

Comments are closed.