Amanda Lind, Kultur och demokrati minister, besökte Kafé Söder och fick information om Ny Gemenskaps olika verksamheter och serverade frukost till kafé besökare.

Pressmeddelande
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind hjälpte till som volontär hos Ny Gemenskap för socialt utsatta
Coronakrisen tvingar ut fler och fler människor i utsatthet. Aldrig förr har behovet av Ny Gemenskaps insatser varit större än det är idag. Ny Gemenskap bjöd därför in kultur- och demokratiminister Amanda Lind till en träff i Söderhöjdskyrkan vid Mariatorget där hon dessutom fick prya som volontär.
– Vi ser med stark oro på en situation där antalet hjälpsökande ökar stadigt. Och vi upplever att det blir fler och fler ”vanliga” människor som kommer. Ny Gemenskap vill och kan rusta för en framtid där fler ramlar igenom samhällets skyddsnät. Då ska vi fortsätta att finnas där.
– Därför bjöd vi in Amanda Lind för att visa vår verksamhet och låta henne berätta om vad regeringen tänker göra med de 50 miljoner som är avsatta för att hjälpa fler socialt utsatta, säger Jan Erdholm, ansvarig för verksamheten på Ny Gemenskap.
Amanda Lind besökte fredagen 29/5 Kafé Söder på Söderhöjdskyrkan, Blecktornsgränd 13 vid Mariatorget.
Så här berättade hon själv på sin Facebooksida (amandalindmp) efter sitt besök hos Ny Gemenskap:
– Det var en fin stund när jag fick vara med och servera dubbelmackor och kokta ägg tillsammans med volontärer i Föreningen Ny Gemenskap, som varje dag, på flera platser i Stockholm, träffar några av samhällets allra mest utsatta.
– Alla drabbas av den här krisen. Men för de som redan innan hade det tufft, blir det här ett extra hårt slag. Civilsamhället och föreningarna spelar en enormt viktig roll här, och regeringen har skjutit till mer stöd till dem för att de ska kunna mätta några fler magar, torka några fler tårar och inge hopp i några fler medmänniskor.
– Jag tror på ett samhälle där vi står upp för varandra och tar hand om varandra. Där ingen människa lämnas efter och där alla får känna framtidstro. När krisen är över och vi får chansen att skapa nytt och tänka om ska det vara en av de viktigaste prioriteringarna.
– Vi uppskattar verkligen Amanda Linds besök, säger Jan Erdholm. Hon var genuint förstående, intresserad och uppskattande och det hedrar henne att hon satte sig in i vår verksamhet och dessutom hjälpte till som volontär och delade ut frukost till våra gäster. Det är inte alla som vågar se verkligheten i vitögat.
– Det är tyvärr för sorgligt att vi år 2020 ska ha den här typen av problem. Det sägs att det finns mer än 5000 hemlösa och socialt utsatta bara i Stockholm idag. Så kan vi inte ha det. Men så ser verkligheten ut och så länge det är så kommer Ny Gemenskap finnas där. När behoven är som störst.
Jan Erdholm har sedan maj månad 2020 fått förtroendet att hjälpa Ny Gemenskap att utveckla verksamheten och göra den ännu mer känd och effektiv.
Ny Gemenskap är en ideell organisation som grundades 1968 med visionen att det inte ska finnas några hemlösa. Tyvärr går det åt fel håll. Idag finns det mer än 5000 hemlösa bara i Stockholm. Och antalet socialt utsatta ökar. Den situationen måste vändas.
– Varje vardag möter Ny Gemenskap 400-500 människor med gratis mat och värdigt bemötande, säger Jan Erdholm.
– Alla, oavsett bakgrund, är välkomna. Vi är ofta den sista utposten för många av Stockholms socialt utsatta. Hos oss är man en gäst som vi gör vårt yttersta för hjälpa, stötta och trösta. Hos Ny Gemenskap kan man få mat, värme och vila. Hos oss kan man få vägledning och lotsning ur sin utsatta situation.
– Ny Gemenskap gör skillnad i praktiken, Varje dag. Året runt, menar Jan Erdholm. Vi har dagverksamheter, aktiviteter och evenemang.
– På Västberga Gård i Hägersten erbjuder vi mat, musik, dusch, tvätt, kläder och en mängd olika aktiviteter.
– Dessutom erbjuder vi frukost och kulturprogram på våra fyra Kaféer i Gemenskap på Söder, Norrmalm, Östermalm och Vällingby.
– Varje medmänniska ska bli bemött med all den respekt. Oavsett bakgrund och situation, avslutar Jan Erdholm.

Se även reportaget i SvD där det står om besöket på sid 7-8
file:///C:/Users/Dator/Downloads/SVD_C_KULTUR_2020-06-21.pdf

Frågor och kontakt:
Jan Erdholm,
Administrativ chef för Föreningen Ny Gemenskap.
Mail: jan.erdholm@nygemenskap.org
Mobil: 070-558 82 10
Föreningen Ny Gemenskap, Västberga Gårdsväg 30, 126 30 Hägersten
Tel. Expedition/Öppet hus: 08 – 22 17 09
Mail: info@nygemenskap.org
Hemsida: www.nygemenskap.org
Vi finns på Facebook: Ny Gemenskap, I Gemenskap, Kafé i Gemenskap
Ge via SWISH nr: 90 05 331
GÅVOPLUSGIRO: 90 05 33 – 1

Comments are closed.