Texter och artiklar

Här kan du läsa aktuella texter och artiklar som relaterar till Ny Gemenskaps verksamhet.

Mötesplatser behövs som frizoner – Claudette Skilving

Vinternatt 2 – Modell för lokal samverkan

Mitt år i utmattningsdepression – Daniel Back