Artister

Artister

Under alla de 48 år som Ny Gemenskap varit verksamma har vi bjudit in artister att uppträda. Denna tradition fortsätter vi med på Västberga Gård genom att anordna ett kulturprogram på söndagar mellan kl 14-14.45.
Aktuella artister hittar du i vår Kalender.

Om du är särskilt bra på något, till exempel sjunga, spela eller läsa dikter och vill dela med dig inför publik är du välkommen att kontakta Elisabeth Svedin på elisabeth@nygemenskap.org eller 0709-695269.