Artister

Artister

Under alla de 50 år som Ny Gemenskap varit verksamma har vi bjudit in artister att uppträda. Denna tradition fortsätter vi med på Västberga Gård genom att anordna ett kulturprogram på söndagar mellan kl.14-14.45.
Dessa programmen sker i samverkan med studieförbundet. “Sensus” 

Våra fyra kaféer (Norrmalm/Korskyrkan, Södermalm/Söderhöjdskyrkan, Östermalm/Frälsningsarmen Templet och Vällingby/Västerortskyrkan) har ett kortare kulturprogram mån-fre kl.10.30

Om du är särskilt bra på något, till exempel sjunga, spela eller läsa dikter och vill dela med dig inför publik, är du välkommen att kontakta oss.
För Västberga Gård, kontakta Elisabeth Svedin, elisabeth@nygemenskap.org
För Kafé-programmen kontakta Magnus Helmner, magnus@nygemenskap.org