Artister

Artister

Under alla de 50 år som Ny Gemenskap varit verksamma har vi bjudit in artister att uppträda. Denna tradition fortsätter vi med på Västberga Gård genom att anordna ett kulturprogram på söndagar mellan kl 14-14.45. Alltefter våra fyra kafeer startat har vi där ett kortare kulturprogram månd-fred kl 10,30
Om du är särskilt bra på något, till exempel sjunga, spela eller läsa dikter och vill dela med dig inför publik är du välkommen att kontakta oss.
För programmen på Västberga Gård  kontakta Elisabeth Svedin på elisabeth@nygemenskap.org
För Kafe programmen kontakta Magnus Helmner magnus@nygemenskap.org