Boende

Sedan 2003 har Ny Gemenskap ett kvalificerat stödboende för hemlösa med missbruksproblem. Idag är boendet beläget på Västberga gård. Boendet är drog och alkoholfritt där socialtjänsten beslutar om placering. En behandlingsplan upprättas tillsammans med socialtjänsten.

Det finns upp till 12 platser i enkelrum. Gemensamt kök, dusch, toalett och tvättmaskin. Målet med boendet är ett värdigare och självständigare liv. Detta kan endast uppnås med drogfrihet varför stöd i drogfriheten är en central del i arbetet på stödboendet.

För frågor, maila: boendet@nygemenskap.org