Ny Gemenskap startar projektet Värme och Vila – En samordnad hjälp för ensamkommande ungdomar

Samordning av alternativa insatser för Ensamkommande Ungdomar 18+ Värmestugor, mötesplats, nätverk, aktiviteter Projekt leds av magnus@nygemenskap.org Mer info här

Varje vardag kl. 10.30-10.45 har kaféerna en liten stund av eftertanke

Ofta delas tankar, dikter eller andra texter i kombination med musikinslag.