Frivilliga

Vi välkomnar gärna fler medlemmar i Ny Gemenskap. Medlemsavgiften är frivillig. Alla är med och hjälper till med den insats han eller hon kan göra.

Alla som kommer till Västbergas Öppet Hus eller något av Kaféerna har delaktighet i Ny Gemenskap. Vi ser varje människa som en värdefull del av helheten.

Den som är beredd att vara med i verksamheten lite mer regelbundet, är välkommen att vara volontär i vår förening. Föreningstidningen PARADOXEN behöver också medarbetare. Kontakta oss på volontar@nygemenskap.org, om du på något sätt vill vara med.

Välkommen med i Ny Gemenskap!