Gatans röster

Hösten 2016 skapades Gatans Röster i samband med SVT-produktionen som kom att heta Gatans Kör. Sångaren Rickard Söderberg bjöd in de som haft ett tufft liv att upptäcka glädje och gemenskap genom körsång.

Kören träffas en gång varje vecka och kommer att annonsera när de är redo för fler medlemmar. Tillsammans med körledaren Marcus Berglund tar sig kören an förfrågningar om medverkan. Magnus Helmner är ansvarig för verksamheten och alla frågor kring kören hänvisas till magnus@nygemenskap.org
Vill du stödja körverksamheten?
NG PG 90 05 33-1
Swish 90 05 331
Märk bidrag ‘kör’