Gatans röster

Hösten 2016 skapades Gatans Röster i samband med SVT-produktionen som kom att heta Gatans Kör. Sångaren Rickard Söderberg bjöd in de som haft ett tufft liv att upptäcka glädje och gemenskap genom körsång.

Efter TV-produktionen avslutats fortsätter kören nu under namnen “Gatans Röster” och som en del av Ny Gemsenskap. Kören träffas en gång varje vecka och har regelbundet framträdanden. Tillsammans med körledaren Marcus Berglund tar sig kören an förfrågningar om medverkan. Magnus Helmner är ansvarig för verksamheten och alla frågor kring kören hänvisas till magnus@nygemenskap.org

Vill du stödja körverksamheten?
NG PG 90 05 33-1
Swish 90 05 331
Märk bidrag ‘kör’