Stöd Ny Gemenskap

Ny Gemenskaps pg konto 900533-1 eller Swish nr 90 05 331.

Ingen summa är för liten. På ett eller annat sätt gör alla bidrag nytta i vår verksamhet.
Om du vill att din gåva ska gå till någon speciell verksamhet inom Ny Gemenskap så ange detta vid inbetalningen.
Lämna gärna in kläder och hygienartiklar på Västberga Gård.

Mer information finns på informationsbladet