I Gemenskap

2007 startade Jul i Gemenskap i Immanuelskyrkan, Stockholm. Sedan dess har en rad samarbeten startats i samma I GEMENSKAP-anda; Fokus på Gästen, Relationell Samverkan, Inkluderande av Frivilliga.

Föreningen Ny Gemenskap är delaktig i alla aktiviteter och ofta projektledare. Övriga medaktörer är Stockholms stad, Röda Korset, Stockholms stadsmission, Frälsningsarmén, Svenska Kyrkan, Filadelfiakyrkan, Immanuelskyrkan, Korskyrkan, Söderhöjdskyrkan, Volontärbyrån, Hela Människan, Sociala Missionen m.fl.

Följ det löpande flödet av aktiviteter på facebook-sidan I GEMENSKAP