Kontakt

Föreningen Ny Gemenskap
Västberga Gårdsväg 30
126 30 Hägersten
Epost: info@nygemenskap.org

Jan Erdholm är Administrativ chef från 2020-05-01


jan.erdholm@nygemenskap.org

Telefon och e-post direkt till våra olika verksamheter:

Västberga Gård: 08-22 17 09 mirjam@nygemenskap.org
Kafé Norrmalm: 072-928 10 41 kafenorrmalm@nygemenskap.org
Kafé Södermalm: 076-251 52 13 kafesoder@nygemenskap.org
Kafé Östermalm: 073-982 12 67 kafeostermalm@nygemenskap.org
Kafé Vällingby: 076-082 79 20 kafevallingby@nygemenskap.org
Nya Rum: anette.nyarum@gmail.com

Eller på  Facebook