Kontakt

Föreningen Ny Gemenskap
Västberga Gårdsväg 30
126 30 Hägersten
Epost: info@nygemenskap.org

Jan Erdholm är Administrativ chef från 2020-05-01


jan.erdholm@nygemenskap.org

Telefon och e-post direkt till våra olika verksamheter:

Västberga Gård:  mirjam@nygemenskap.org  08-22 17 09
Kafé Norrmalm:  kafenorrmalm@nygemenskap.org
Kafé Södermalm:  kafesoder@nygemenskap.org
Kafé Östermalm:  kafeostermalm@nygemenskap.org 073-982 12 67
Kafé Vällingby:  kafevallingby@nygemenskap.org
Nya Rum: anette.nyarum@gmail.com

Eller på  Facebook