Om oss

Ny Gemenskap startade 1968 som en vision om ett annorlunda samhälle, en gemenskap där ingen åsidosätts, där alla accepteras, ingen kallas avvikande.

En ideell förening

Ny Gemenskap är en ideell förening öppen för alla som vill vara medlemmar. Medlemmarna har möjlighet att aktivt påverka verksamheten genom föreningsmöten och årsmötet där styrelsen väljs.

Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för verksamheten, ekonomi och personal. Föreningen är politiskt och religiöst obunden, men det finns en levande tradition förknippad med politisk medvetenhet, för många förankrad i en kristen värdegrund.

Finansiering

Driften finansieras genom anslag från Stockholms socialförvaltning, olika kyrkor, fonder samt genom gåvor av olika slag. Föreningen har ett 90-konto och kontrolleras regelbundet av Svensk insamlingskontroll.

Frivilliga

Vill du vara med som volontär i den öppna verksamheten eller på något av caféerna? Skicka ett mail till  volontar@nygemenskap.org.  eller ring den plats du vill vara volontär vid. Som frivillig är du med i att ta ansvar för kök, städ, klädvård och verka för en god och öppen gemenskapen.

Anställda

Föreningen har ett 20-tal anställda. Se kontakt för mer information.

OSA, AMI och Samhällstjänst

Personer med offentligt skyddat arbete (OSA) kan få arbeta på Ny Gemenskap om ett avtal gjorts upp med kommunen om detta. Vi har även ett samarbete med frivården och tar emot personer dömda till samhällstjänst.

Praktikanter

Årligen kommer praktikanter från socionomutbildningen och andra utbildningar till Ny Gemenskap under en del av sin studietid.