Om oss

Ny Gemenskap startade 1968 som en vision om ett annorlunda samhälle, en gemenskap där ingen åsidosätts, där alla accepteras, ingen kallas avvikande.

 

En ideell förening

Ny Gemenskap är en ideell förening öppen för alla som vill vara medlemmar. Medlemmarna har möjlighet att aktivt påverka verksamheten genom föreningsmöten och årsmötet där styrelsen väljs.

Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för verksamheten, ekonomi och personal. Föreningen är politiskt och religiöst obunden, men det finns en levande tradition förknippad med politisk medvetenhet, för många förankrad i en kristen värdegrund.

 

Styrelse

Bengt-Olov Tengmark, ordförande
Bakgrund
Specialistläkare i medicin, diabetesläkare
Egen företagareErfarenheter
Styrelseledamot i Ny gemenskap sedan 2014, ordförande sedan 2018
Volontär i Lunch i gemenskap sedan 2010
Medlem i Immanuelskyrkan, Stockholm

 


Per Rudin, vice ordförande
Bakgrund
I botten är jag utbildad sköterska och har kompletterat med olika kurser/utbildningar inom hälso- och sjukvårdsadministration.

Erfarenhet

Har arbetat inom både sluten och öppen hälso- och sjukvård. Har vidare arbetat med att utreda hälso- och sjukvård samt deltagit i och drivit olika projekt inom området. Under 25 år har jag haft förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan.

Nuvarande sysselsättning
Deltar som volontär i Ny Gemenskap och Maria Magdalena församling.
Sedan mars 2017 är jag ledamot i styrelsen för Ny Gemenskap.
Sedan 2008 är jag ledamot/konsult i tre bostadsrättsföreningar.

 


Claudette Skilving, Kassör

Bakgrund
Socionom och fil.mag i socialt arbete
Socialsekreterare, inspektör, enhetschef inom Socialtjänsten i arbete med barn och familj samt försörjningsstöd under 80- och 90-talet i Solna stad.
Chef för Enheten för hemlösa under 2000-talet i 10 år, en verksamhet i Stockholms stad som riktar sitt arbete till hemlösa.

Erfarenhet
Engagerad i Kvinnojouren i Solna under 80- och 90-talet på fritiden.
Projektledare för ett förnyelseprojekt i ett segregerat bostadsområde i Solna (Hagalund) (1990-1993) samtidigt som jag var chef för ett Familjecenter.
Frilansande skribent för tidningen Socionomen och tidningen SocialPolitik.

Nuvarande sysselsättning

Pensionär och styrelseledamot i Ny Gemenskap sedan fem år.
Ledamot i tidningen SocialPolitiks redaktionsråd.
Engagerad i en förening av socialarbetare som arrangerar temakvällar om socialt arbete några gånger per år.

 


Anette Kyhlström, sekreterare
Bakgrund

Pedagog/Lärarhögskolan, Fältassistentutbildning, Diakon (specialutbildad som polisdiakon).
Yrkeserfarenhet som Elevassistent/resurslärare/pedagog 1977 – 1981, fältassistent 1981 – 1992 och diakon 1992 – 2018 (1992 – 2009 som församlingsdiakon, från 2007 diakon/konsulent i en organisation som arbetar med hemlöshet, missbruk, barn som lever i familjer med risk- eller missbruk, psykisk ohälsa).

Erfarenhet
Styrelseledamot/sekreterare i föreningen Ny Gemenskap
Styrelseledamot/verksamhetsansvarig i organisationen VITA Nykter
Styrelseledamot/ordförande för MHF Haninge – Stockholm
Styrelseledamot i Majblomman Stockholm
Styrelseledamot i Stiftelsen Plevnagårdens stipendiefond
Länsombud för Stockholms län i CAN (Centralförbundet för Alkohol och
Narkotikaupplysning)
Styrelseledamot/sekreterare i en bostadsrättsförening
Styrelseledamot i Möjligheternas hus/IOGT-NTO Stockholms distrikt
Engagerad i Alkoholpolitiskt Forum

Nuvarande sysselsättning
Arbetar sedan 2007 som diakon/konsulent på Hela Människan i Stockholms län. En kristen ideell organisation som arbetar med diakonalt/socialt arbete.

 

Monika VikdahlBakgrund
Utbildad som Ålderdomshemsföreståndare och diakon
Arbetat som diakon 1976-1985, husmor Vårsta Diakonigård 1985-1995, diakon 1995-2016.

Erfarenhet
Styrelseledamot i föreningen Ny Gemenskap
Styrelseledamot i Hela Människan i Stockholms Län
Styrelseledamot i Vita Nykter
Styrelseledamot i Majblomman i Stockholm

Nuvarande sysselsättning
Pensionär med ideellt engagemang.

 

Anette Bäckström

Bakgrund

mer info kommer

Erfarenhet

mer info kommer

 

Ledningsgrupp

Kenneth Jonsson


Bakgrund

Grundutbildning som mentalskötare, 3 terminer Gubbängens vårdgymnasium. 
Diverse tilläggsutbildningar.

Erfarenhet
Mentalskötare
Föreståndare inom landstinget
Enhetschef för boende och boendestöd socialpsykiatrin i Tyresö kommun
Verksamhetschef för socialpsykiatrin på Stora Sköndal

 

Mirjam Pohloja

Bakgrund
Socionomexamen, Stockholms universitet. 
Div vidareutbildningar, systemisk familjeterapi, gruppsamtalsmetodik, MI m.m. 
Jobbat med öppenvård för missbrukare mellan 1984-2005, för Stockholms stad, landstinget och i egen regi.Nuvarande sysselsättning
Arbetat på Ny Gemenskap sedan 2005.

 

Miranda Ledebur


Bakgrund
Studerat Portugisiska vid Stockholm Universitet
Mänskliga rättigheter på Enskilda Högskolan Stockholm (tidigare Teologiska Högskolan Stockholm)

Erfarenhet
Film för förändring på Biskops Arnös folkhögskola
Hållbar utveckling på Färnebo folkhögskola

Nuvarande sysselsättning
Arbetat på Ny Gemenskap sedan 2007

 


Magnus Helmner

Bakgrund

Studerat teologi på Enskilda Högskolan Stockholm (tidigare Teologiska Högskolan Stockholm)

Erfarenhet
Föreningskonsulent
Ansvarig Kaféverksamhet och Projekt samt Gatans Röster

Nuvarande sysselsättning
Anställd på Ny Gemenskap sedan oktober 2003

 

Finansiering

Driften finansieras genom anslag från Stockholms socialförvaltning, olika kyrkor, fonder samt genom gåvor av olika slag. Föreningen har ett 90-konto och kontrolleras regelbundet av Svensk insamlingskontroll.

 

Frivilliga

Vill du vara med som volontär i den öppna verksamheten eller på något av caféerna? Skicka ett mail till  volontar@nygemenskap.org.  eller ring den plats du vill vara volontär vid. Som frivillig är du med i att ta ansvar för kök, städ, klädvård och verka för en god och öppen gemenskapen.

 

Anställda

Föreningen har ett 20-tal anställda. Se kontakt för mer information.

 

OSA, AMI och Samhällstjänst

Personer med offentligt skyddat arbete (OSA) kan få arbeta på Ny Gemenskap om ett avtal gjorts upp med kommunen om detta. Vi har även ett samarbete med frivården och tar emot personer dömda till samhällstjänst.

 

Praktikanter

Årligen kommer praktikanter från socionomutbildningen och andra utbildningar till Ny Gemenskap under en del av sin studietid.