Paradoxen

Ny Gemenskaps tidning Paradoxen kommer ut en till tre gånger per år. I den finns reportage från verksamheten. Många medverkar också med personliga berättelser, dikter och debattartiklar.

Prenumeration sker genom att sätta in minst 50 kr på pg. 15 40 90-5 och skriva “PARADOXEN”.
Namn och adress för prenumerant bör skickas till info@nygemenskap.org eller skickas per post.

Ladda ner tidigare nummer av Paradoxen:

Paradoxen 2013

Paradoxen 2014

Paradoxen 2015