Rundbrev

OBS PGA Coronaviruset är Ny Gemenskaps verksamheter anpassade till nya omständigheterna. Förändringar kan därför ske under hösten.
Läs uppdaterad info i Ny Gemenskaps Rundbrev 29 aug-höst 2020
OBS! Skriv ut rundbrevet i liggande format.