Rundbrev för Ny Gemenskaps alla verksamheter hösten 2018

Här kan du ladda ner ett aktuellt rundbrev för hösten 2018.
OBS skriv ut rundbrevet i liggande format

Ny Gemenskap hösten 2018_10-04