Avdrag för välgörenhet – din donation kan minska din skatt

Många vill gärna stötta utsatta, ensamma och hemlösa men drar sig ibland för kostnaderna. När Ny Gemenskap berättar att en donation kan minska deras skatt så ökar ofta intresset. Det känns bra att man kan minska sin skatt i samband med gåvan. Det gör stödet till en vinna-vinna-insats.

Avdrag för välgörenhet är en förmånlig möjlighet för privatpersoner att minska sin skatt genom att göra donationer till godkända välgörenhetsorganisationer. Ny Gemenskap är en godkänd välgörenhetsorganisation och har ett 90-konto.

Din donation kan minska din skatt

Genom att avsätta en del av sin inkomst för donationer så kan man dra av dessa belopp från sin skatteskyldighet.
Det innebär att man minskar den totala skatt man ska betala och samtidigt stödjer välgörenhetsändamål som man bryr sig om.

Att tänka på vid avdrag för välgörenhet

För att dra nytta av avdraget behöver man ha kvitton eller intyg som bevisar de genomförda donationerna.
Det är viktigt att noga dokumentera och redovisa donationerna i sin skattedeklaration enligt de gällande reglerna och begränsningarna

  • Det är också viktigt att kontrollera vilka välgörenhetsorganisationer som är berättigade till avdrag.
  • I regel måste organisationen vara godkänd av skattemyndigheterna eller vara registrerad som en ideell organisation för att kvalificera sig för avdrag.

Vilket vi på Ny Gemenskap är eftersom vi har ett 90-konto.

Sammanfattningsvis om avdrag för välgörenhet

Genom att utnyttja avdrag för välgörenhet kan man göra en positiv skillnad i samhället samtidigt som man får ekonomiska förmåner.
Det är en möjlighet att engagera sig för välgörenhetsändamål och samtidigt få skattemässiga fördelar.
Att ge till välgörenhet blir således både en altruistisk handling och en klok ekonomisk strategi.

Stöd Ny Gemenskaps arbete med hemlösa och socialt utanförskap

Att stötta en välgörenhetsorganisation som Ny Gemenskap och dess långsiktiga välgörenhetsarbete är en djupt medmänsklig gärning.
Vi på Ny Gemenskap är djupt tacksamma för alla som tar sig tid att tänka på vårt engagemang och långsiktiga arbete för hemlösa och andra utsatta människor.

Du kan stötta oss i vårt arbete genom att välja att skänka pengar och få avdrag till välgörenhet.

HUR KAN JAG BIDRA PÅ RIKTIGT?

Frågor och svar om oss

Några av våra samarbetspartners