kunskapsbank

Välgörenhetsprojekt

Välgörenhetsprojekt hos Ny Gemenskap är en del av den dagliga verksamheten och våra projekt är till för att fokusera på ett speciellt område under kortare eller längre tid. Några exempel på tidigare projekt är våra insatser för ensamkommande flyktingar, vårt samarbete med Gatans Kör och projektet Nya Rum. Ny Gemenskaps dagliga verksamhet på våra fem […]

Välgörenhetsprojekt Läs mer »

Vad innebär utsatthet

Utsatthet är ett begrepp som används för att beskriva en situation där en person eller en grupp människor befinner sig i en sårbar position och saknar tillräckligt med resurser för att tillgodose sina grundläggande behov eller skydda sig själva. Utsatthet är något som vi på Ny Gemenskap arbetar för att motverka. Hos oss är du

Vad innebär utsatthet Läs mer »

Utanförskapsområden

Utanförskapsområden är områden eller stadsdelar som präglas av socioekonomiskt och socialt utanförskap. Ny Gemenskap är mot all typ av stigmatisering och att inte behandla alla människor lika. Vi är för ett inkluderande samhälle som är socialt hållbart, fritt från fördomar, förtryck och diskriminering. Men. Vi ser också den verklighet som finns. Områden med socioekonomiskt och socialt

Utanförskapsområden Läs mer »

Stöd en hemlös

Stöd en hemlös – bli den som skapar skillnad för en person som lever i utsatthet. Ge en gåva till Ny Gemenskap så gör du skillnad. Hemlöshet har många ansikten men känslan av rotlöshet och utanförskap är densamma för de flesta i den situationen. Ny Gemenskap blir därför ofta som ett hem för många i hemlöshet.

Stöd en hemlös Läs mer »

Socialt utanförskap

Socialt utanförskap är en situation där en individ eller grupp känner sig avskild eller exkluderad från samhället. Det var med den insikten som en grupp unga akademiker startade Ny Gemenskap år 1968. Då bjöd de in hemlösa att fira alternativ jul men sedan insåg de. När julen är över är de hemlösa fortfarande hemlösa. Det

Socialt utanförskap Läs mer »

Socialjouren Stockholm

Socialjouren i Stockholm är en av de aktörer som Ny Gemenskap samverkar och samarbetar med. Vi är ingen isolerad ö och vi vet att vi inte kan göra allt. Det är därför vi har och odlar många och goda kontakter med både offentliga och privata aktörer som t.ex. Stokcholm Stad, församlingar, Stadsmissionen och Röda Korset.

Socialjouren Stockholm Läs mer »

Social utsatthet

Social utsatthet handlar om när en person hamnar i en svår situation där de kanske inte har tillräckligt med resurser eller stöd för att klara sig bra i samhället. Många av Ny Gemenskaps gäster har olika typer av utmaningar men inte alla. Till oss får alla komma, ta en fika, träffa människor eller bara dela

Social utsatthet Läs mer »