PSYKISK OHÄLSA

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa idag är ett växande samhällsproblem som påverkar människor i alla åldrar och samhällsskikt. Vi lever i ett samhälle som blir allt mer stressigt och krävande. Många orkar inte leva upp till kraven. Många tar till olika typer av droger för att dämpa besvären. Vilket ofta gör situationen värre. Ny Gemenskap möter allt fler med

Psykisk ohälsa Läs mer »

Psykisk ohälsa äldre

För många äldre människor utgör psykisk ohälsa en betydande påverkan på deras livskvalitet och förmåga att fungera i vardagen. Ofrivillig ensamhet är en något en växande skara äldre upplever. Det är bl.a. därför som Ny Gemenskap har startat projekt med aktiviteter och gemenskap för speciellt äldre medmänniskor. Inga ska behöva känna sig ensam. Ny Gemenskap

Psykisk ohälsa äldre Läs mer »