UTANFÖRSKAP

Utanförskapsområden

Utanförskapsområden är områden eller stadsdelar som präglas av socioekonomiskt och socialt utanförskap. Ny Gemenskap är mot all typ av stigmatisering och att inte behandla alla människor lika. Vi är för ett inkluderande samhälle som är socialt hållbart, fritt från fördomar, förtryck och diskriminering. Men. Vi ser också den verklighet som finns. Områden med socioekonomiskt och socialt […]

Utanförskapsområden Läs mer »

Socialt utanförskap

Socialt utanförskap är en situation där en individ eller grupp känner sig avskild eller exkluderad från samhället. Det var med den insikten som en grupp unga akademiker startade Ny Gemenskap år 1968. Då bjöd de in hemlösa att fira alternativ jul men sedan insåg de. När julen är över är de hemlösa fortfarande hemlösa. Det

Socialt utanförskap Läs mer »

Utanförskap

Utanförskap är en term som beskriver när en person eller grupp känner sig avskild eller exkluderad från samhället. Det kan vara på grund av olika faktorer som ekonomiska svårigheter, brist på sociala nätverk, diskriminering eller kulturella skillnader. Ny Gemenskap tror på och verkar för ett inkluderande samhälle. Ett samhälle där vi alla är lika mycket

Utanförskap Läs mer »