Gatans röster

Hösten 2016 skapades Gatans Röster i samband med SVT-produktionen som kom att heta Gatans Kör. Sångaren Rickard Söderberg bjöd in de som haft ett tufft liv att upptäcka glädje och gemenskap genom körsång.

Efter TV-produktionens avslut fortsatte kören under namnet “Gatans Röster”. Verksamheten drivs av Ny Gemenskap i samverkan med Hela Människan i Stockholms län. Kören träffas en gång per vecka och har regelbundet framträdanden.

Musikaliska ledare för kören är Cecilia Öhrwall och Maria Peters.

Sociala ledare för kören är Anette Kyhlström och Monika Vikdahl.

Magnus Helmner är ansvarig för verksamheten och alla frågor kring kören hänvisas till magnus@nygemenskap.org

Vill du stödja körverksamheten?
NG PG 90 05 33-1
Swish 90 05 331
Märk bidrag ‘kör’