Gatans röster

Hösten 2016 skapades Gatans Röster i samband med SVT-produktionen som kom att heta Gatans Kör. Sångaren Rickard Söderberg bjöd in de som haft ett tufft liv att upptäcka glädje och gemenskap genom körsång.

Efter TV-produktionens avslut fortsatte kören under namnet “Gatans Röster”. Verksamheten drivs av Ny Gemenskap i samverkan med Hela Människan i Stockholms län. Kören träffas varje tisdag kl 10-12 på Kafé Norrmalm och har regelbundet framträdanden.

Musikaliska ledare för kören är Maria Peters.

Sociala ledare för kören är Anette Kyhlström och Monika Vikdahl.

För kontakt med kören, mejla till anette.kyhlstrom@helamanniskan.se

Vill du stödja körverksamheten?
NG PG 90 05 33-1
Swish 90 05 331
Märk bidrag ‘Gatans Röster’