Hemlösa barn i Sverige

Visste du att det finns massor av hemlösa barn i Sverige idag? Barn som hamnat mellan stolarna, barn som försöker överleva dag för dag. Barn som inte har familj, rötter eller sammanhang. Ny Gemenskap finns självklart där även för denna utsatta grupp.

Tiotusentals hemlösa barn finns idag i Sverige. Många tror det inte för många av barnen syns inte och tar inte plats. Men vi på Ny Gemenskap träffar dem ofta och vi gör vårt yttersta för att hjälpa och stötta dem för att de ska kunna förändra sin situation. Tillsammans kan vi stötta denna speciellt utsatta grupp. 

Så ser det ut med hemlöshet bland barn i Sverige idag

Hemlöshet är ett påtagligt problem i Sverige förekomsten bland barn är tyvärr hög.

Många barn och ungdomar lever i osäkra boendesituationer eller saknar en trygg plats att kalla sitt hem. Hemlöshet bland barn kan ha allvarliga konsekvenser för deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Idag räknar man med att det finns tiotusentals barn som lever i hemlöshet i Sverige. En stor grupp är de ensamkommande flyktingbarnen som tyvärr har kommit i kläm mellan myndigheter och politiker.

Under många år drev Ny Gemenskap ett projekt vid namn ”Nya Rum” vars mål var att hjälpa ensamkommande flyktingbarn till boende, utbildning och arbete. Tyvärr fick projektet inte förnyat stöd så vi var tvungna att avsluta det. men vi stöttar och hjälper den fortfarande utifrån Ny Gemenskaps allmänna verksamhet.

De senaste årets pandemi samt den nuvarande inflationen har även gjort att läget försämrats ytterligare. Och nu ökar trycket ytterligare p.g.a. låkonjunktur, inflation, krig och annat elände. Något inte minst vi på Ny Gemenskap har märkt på antalet besökare och gäster. Vårt arbete är därför viktigare än någonsin. Vi finns där för utsatta i alla tider och i alla konjunkturer.

QR kod Ny Gemenskap

Vanliga frågor och svar om hemlöshet bland barn

Orsaker till hemlöshet bland barn

Idag finns det olika faktorer som kan leda till att barn hamnar i hemlöshet.
Det kan exempelvis bero på familjekonflikter, ekonomiska svårigheter, missbruk, psykisk ohälsa eller brist på socialt skyddsnät.

Något som oavsett är viktigt att förstå, är att barn inte bär skulden för sin situation och att det krävs insatser för att bryta den negativa cykeln. 

På Ny Gemenskap så engager vi oss dagligen i att hjälpa hemlösa barn i Sverige och tar tacksamt emot alla gåvor som kan hjälpa oss i en gemensam riktning – Att utrota barns hemlöshet i Sverige!

Konsekvenser av hemlöshet för barn

Hemlöshet har allvarliga konsekvenser för barns fysiska, psykiska samt sociala välbefinnande.

Barn kan uppleva sin hemlöshet i form av stress, osäkerhet, insluthet samt minskad aptit eller sömnsvårigheter.
Det påverkar även direkt deras utveckling, skolgång och självkänsla.

En viktig faktor att ta med sig är också att barn också i nästan alla situationer tar på sig skulden även om det är vuxnas beslut som orsakat den situation som barnet befinner sig i.

Ny Gemenskap ser det avgörande att erbjuda stöd och trygghet för att hjälpa barn att övervinna alla dessa utmaningar. Vill du vara med och hjälpa oss?

Ditt stöd att hjälpa hemlösa barn

Om du vill hjälpa Ny Gemenskap till att hjälpa utsatta barn i Sverige, oavsett orsak, så är du hjärtligt välkommen att hjälpa oss i vårt omfattande arbete.

Vi är här för att ge hemlösa barn i Sverige en röst och kämpa för deras rätt till en trygg och stabil tillvaro. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa en framtid där vi ser ett minskat antal hemlösa barn!

Några av våra samarbetspartners