Hemlöshet i Sverige

Hemlösheten har många ansikten, Ny Gemenskap finns där för alla

Hemlöshet och utsatthet är en stor utmaning för dagens samhälle. För att möta utmaningen behöver vi på Ny Gemenskap fortsätta arbeta för att skapa trygga och hållbara boendemöjligheter för alla. Det gör vi främst genom att försöka påverka politiker och beslutsfattare att öka möjligheten till egen bostad och tillfälligt boende. Gäster som kommer till våra verksamheter kan vi stödja och hjälpa vidare.

Hemlöshet och utanförskap är inte egenskaper hos en individ utan ett tillstånd som bl.a. beror på hur vårt samhälle fungerar. En del menar att man kan döma nivån på medmänsklighet och kvalitet i ett samhälle utifrån hur samhället hjälper och stöttar sina mest utsatta grupper. Här finns det en hel del att göra i Stockholm och i Sverige. Det är därför som Ny Gemenskap finns.

Ny Gemenskap har inga egna boenden men samarbetar och samverkar med fler aktörer som kan erbjuda olika typer av boenden. Under kortare eller längre tid. Stockholm Stad är där en viktig aktör och Ny Gemenskap kan förmedla kontakter och möjlighet till inskrivning till olika härbärgen.

Generellt om hemlöshet i Sverige

Hemlösheten är en allvarlig utmaning i Sverige överlag, vilket är något som vi på Ny Gemenskap märker varje dag. Trots olika insatser och program fortsätter antalet hemlösa att i ständigt öka. Det är ett komplext problem som därmed kräver en helhetslösning. För att ha möjlighet att lösa hemlöshetens problem måst vi förstå möta och förstå människorna som hamnar i hemlöshet. Och vi måste förstå de bakomliggande strukturerna som gör att någon hamnar i hemlöshet.

Hemlöshet är en viktig fråga som alltför ofta inte får den plats den förtjänar i samhällsdebatten. Hemlösa och utsatta har sällan en stark röst så tillsammans med andra aktörer, som t.ex. Frälsningsarmén och Stadsmissionen, försöker vi fortsätta att lyfta och hålla frågan aktuell för politiker och beslutsfattare.

Det handlar om att inte bara erbjuda tak över huvudet, utan även att stötta och integrera de hemlösa individerna tillbaka in i samhället.

Genom samarbete, medvetenhet och åtgärder så kan vi gemensamt ta itu med Sveriges hemlöshetsproblem och skapa en mer rättvis samt inkluderande framtid.

QR kod Ny Gemenskap

Vanliga frågor och svar om hemlöshet i Sverige

Så ser det ut med hemlöshet idag

Bristen på tillgängliga bostäder tillsammans med stigande bostadspriser gör det idag svårt för allt fler människor att själva hitta rimliga alternativ i Sverige.
Detta har såklart flertalet negativa konsekvenser för individens välbefinnande och samhällets sammanhållning.
Mer behöver göras för att adressera dessa utmaningar och skapa en mer inkluderande och hållbar bostadsmarknad.

Så ser hemlösheten ut i statistik:

  • Över 33 000 personer lever i hemlöshet i Sverige
  • I Stockholms stad är över 2 500 människor hemlösa
  • Nära 200 personer sover utomhus inatt, bara i Stockholm
    Källa: Stockholms stads kartläggning 2022

Värt att tänka på är att det även finns ett stort mörkertal då dessa siffror exkluderar papperslösa samt människor som saknar annan lokal förankring.

Ny Gemenskaps arbete med hemlöshet i Stockholm

Varje människa har ett eget ansvar men varje människa behöver stöttning och att få känna värme. Det är helt enkelt därför som Ny Gemenskap finns! Hemlöshet kan drabba vem som helst och det kan gå fort. Vi förstår och har både massor av erfarenhet och kunskap. Vi och bemöter alla utsatta medmänniskor med:

Respekt – Omtanke – Värme – Medmänsklighet 

I vårt arbete möter vi dagligen människor i hemlöshet och vi vet att en liten resurs kan betyda så oerhört mycket för en individ som inte ens har ett ställe att kunna kalla för hem.

Det är människor som både är yngre och äldre, svenskfödda och nyanlända, kvinnor och män, med eller utan tidigare erfarenhet av att vara hemlös.

Vi är idag mycket stolta över våra olika verksamheter där vi bland annat erbjuder mat, kaffe, värme, kläder, socialt umgänge och stöd.
Men det är även en plats för människor i hemlöshet, att få känna ett gemensamt sammanhang tillsammans med andra.

Ny Gemenskap har även stillat hungern på 99 929 människor som lever i utsatthet under 2021, men vi kan bli bättre.

Tillsammans kan vi ge kärlek och värme till hemlösa i Sverige

Genom att erbjuda tak över huvudet, integrationsprogram och socialt stöd ger Ny Gemenskap de hemlösa en chans till en bättre framtid.

Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa ett samhälle där alla har en trygg plats att kalla hem.

Låt oss gå samman och vara en del av lösningen för att minska hemlöshet i Sverige.

Några av våra samarbetspartners