Hemlöshet

Hemlöshet i Stockholm

Hemlöshet är något vi möter dagligen.
Fler människor blir enklare hemlösa idag.
Det är både yngre och äldre människor, svenskfödda och nyanlända.

Hemlöshet och utanförskap är inte egenskaper hos en individ utan ett tillstånd som bl.a. beror på hur vårt samhälle fungerar.
Varje människa har ett eget ansvar men varje människa behöver hjälp och sammanhang där man blir sedd, hörd och bekräftad.

Det är därför vi finns.
Ny Gemenskap bemöter dessa människor med respekt. Men omtanke. Med värme. Och med medmänsklighet i praktiken.

Öppet nästan dagligen

Det vi gör är att vi öppnar upp våra kaféer och verksamheter nästan dagligen. Där erbjuder vi gratis frukost, kaffe, stöd och värme. En stund att få vara i gemenskap med andra. Och bli bemött på värdigt sätt, något som hemlösa och utsatta inte alltid upplever i resten av samhället. Vi tar emot omkring 500 gäster varje gång vi har öppet. Ny Gemenskap har stillat hungern nästan 130 000 gånger för människor som lever i utsatthet under 2023.

en hemlös herre i en hatt hemlöshet ny gemenskap

Vi bjuder även ofta på sång och underhållning av våra fantastiska musikanter. På Västberga kan även hemlösa tvätta kläder, få varma kläder och duscha.

När kylan blir för svår erbjuder vi även hemlösa EU-medborgare tak över huvudet. Det gör vi genom vårt projekt Extra kalla nätter. När minusgraderna sjunker till mer än -7 öppnar vi upp olika kyrkor runt om i Stockholm.

Så ser hemlösheten ut i siffror

  • Över 33 000 lever i hemlöshet i Sverige
  • I Stockholms stad är över 2500 människor hemlösa
  • Nära 200 personer sover utomhus i Stockholm
  • Siffran täcker inte in alla, personer från övriga Europa som vistas i en kommun men saknar lokal förankring räknas inte in
    Källa: Stockholms stads kartläggning 2022

HUR KAN JAG BIDRA PÅ RIKTIGT?

Några av våra samarbetspartners