Hemlöshet

Hemlöshet i Stockholm

I vårt arbete möter vi dagligen många människor som är hemlösa. Det är både yngre och äldre människor, svenskfödda och nyanlända. Hemlöshet och utanförskap är inte egenskaper hos en individ utan ett tillstånd som bl.a. beror på hur vårt samhälle fungerar. Varje människa har ett eget ansvar men varje människa behöver hjälp och sammanhang där man blir sedd, hörd och bekräftad. Det är därför vi finns. Ny Gemenskap bemöter dessa människor med respekt. Men omtanke. Med värme. Och med medmänsklighet i praktiken.

Det vi gör är att vi öppnar upp våra kaféer och verksamheter nästan dagligen. Där erbjuder vi mat, kaffe, stöd och värme. En stund att få vara i gemenskap med andra. Vi tar emot flera hundra gäster varje gång vi har öppet. Ny Gemenskap har stillat hungern på 99 929 människor som lever i utsatthet under 2021.

Vi bjuder även ofta på sång och underhållning av våra fantastiska musikanter. På Västberga kan även hemlösa tvätta kläder och duscha.

När kylan blir för svår erbjuder vi även hemlösa EU-medborgare tak över huvudet. Det gör vi genom vårt projekt Extra kalla nätter. När minusgraderna sjunker till mer än -7 öppnar vi upp olika kyrkor runt om i Stockholm.

Så ser hemlösheten ut i siffror

  • Över 33 000 lever i hemlöshet i Sverige
  • I Stockholms stad är över 2500 människor hemlösa
  • Nära 200 personer sover utomhus i Stockholm
  • Siffran täcker inte in alla, personer från övriga Europa som vistas i en kommun men saknar lokal förankring räknas inte in
    Källa: Stockholms stads kartläggning 2022

HUR KAN JAG GÖRA SKILLNAD PÅ RIKTIGT?

Några av våra samarbetspartners