Psykisk ohälsa i Sverige

Den växande psykiska ohälsan i Sverige är ett problem som vi på Ny Gemenskap ser öka år för år. Förmågan att förstå och se andra människor samt att se varje individs absoluta värde är avgörande för att kunna behålla ett samhälle för alla. Tillit, empati och medmänsklighet, delar av Ny Gemenskaps värdegrund. Vi accepterar alla på deras egna villkor, ingen ska ställas åt sidan. Det kallar vi medmänsklighet på riktigt. Det är därför vi finns.

Vi vet att vi kan tillsammans skapa ett bättre och mer välmående samhälle för alla! Vi vet också att samhällsklimatet blir allt stressigare och mer krävande. Det är inte alla som orkar med vare sig tempot eller de alltmer ökande kraven. Den psykiska ohälsan har många ansikten och det vet vi på Ny Gemenskap. Hos oss får du komma ”i befintligt skick”. Vi möter alla med respekt och i ögonhöjd.

Hur många lider av psykisk ohälsa i Sverige?

En betydande andel av befolkningen i Sverige idag upplever en psykisk ohälsa och omkring 1 200 personer tar årligen sitt eget liv.

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten uppgav cirka 1 av 4 personer i åldrarna 16-84 år att de hade erfarenhet av psykisk ohälsa under det senaste året. Den psykiska ohälsan bland unga ökar även kraftigt och allt lägre ner i ålder. Det är många som inte hänger med i det alltmer uppskruvade tempot. Det är mångs som ger upp och drabbas av hopplöshet.

Ny Gemenskap vill vara en trygg och varm plats för alla människor. En oas för alla. En olats där du duger som du är, där du är värdefull och där du kan möta andra i liknande situation eller andra som bara vill vara. Tillsammans. I gemenskap. Ibland är det precis bara det en medmänniska behöver. M

Många av våra gäster vittnar ocm att Ny Gemenskap är som en slags familj för dem. En familj som bryr sig och vill väl. Det är en beskrivning som gör oss glada och stolta. En beskrivning som vi ständigt arbetar för att få at fungera ännu bättre för alla. Vi ger aldrig upp. Vi tror. Det finns hopp. För både människan och samhället.

Vi på Ny Gemenskap tar den psykiska ohälsan på största allvar och kämpar dagligen med människor i utsatthet. Vi vet också att den människa som blir sedd, hörd och bekräftad i just sin situation har det lättare att känna hopp och framtidstro. Att lyssna, att förstå, att fråga utan att ställa krav på motprestation är några av Ny Gemenskaps främsta uppgifter. Hos oss får alla en fristad i trygghet och lugn. En plats att pusta ut på och få tillgång till hjälp och stöd vid behov. Medmänsklighetens ansikte kan ha många uttryck. Ibland räcker det långt med en kaffe, en macka och lite gemenskap.

QR kod Ny Gemenskap

Vanliga frågor och svar om psykisk ohälsa i Sverige

Faktorer som påverkar den psykiska ohälsan i Sverige

Det finns flertalet olika faktorer som kan bidra till den psykiska ohälsan i vårt samhälle idag.

Dels så finns det både genetiska samt biologiska faktorer som påverkar, men även livshändelser såsom stress eller trauman.

Även sociala förhållanden, brist på stödjande nätverk, diskriminering, mobbning och bristande tillgång till grundläggande behov påverkar den psykiska hälsan negativt i Sverige idag.

Socioekonomiska omständigheter och den psykiska ohälsan

En annan mycket viktig orsak och som minst sagt är påtagligt i nutid, är de socioekonomiska omständigheter.

Vi på Ny Gemenskap ser ständigt ett ökat behov av ekonomiskt bidrag som går i hand med dagens inflation och där många orosfrågor inom den psykiska ohälsan även berör ekonomiska frågor.

Trots de generellt goda socioekonomiska förhållandena i Sverige finns det alltså idag stora utmaningar och klyftor som behöver hanteras.
Särskilt när det gäller bostadsbrist, ungdomsarbetslöshet och integration av nyanlända.

För oss är det är viktigt att fortsätta arbeta för att skapa en hållbar och rättvis samhällsstruktur där alla ges lika möjligheter och stöd.

Tillsammans kan vi främja den psykiska ohälsan

Det är viktigt att förstå att psykisk ohälsa är en komplex fråga och att flera faktorer kan samverka.

Ny Gemenskap strävar efter att minska stigma kring psykisk ohälsa, erbjuda stöd och hjälp till de som behöver det och främja psykiskt välbefinnande i samhället. Stöd oss i vårt arbete antingen som voläntär eller med ett aktivt bidrag, så ser vi tillsammans till att stärka Sveriges svagaste medborgare.

Tillsammans så kan vi göra samhället bättre för många och vi tar gärna emot gåvor eller andra resurser för att minska psykisk ohälsa i Sverige.

Några av våra samarbetspartners