Hur mycket får man ge i gåva?

I Sverige finns det regler som styr hur mycket man får ge i gåva.
Gåvor kan vara en fin gest för att visa uppskattning eller ge stöd till nära och kära, men det är viktigt att vara medveten om de gränser som gäller.

Olika regler och olika belopp gäller, beroende på vem eller vilka som man ger en gåva.

När man ger en gåva till en privatperson

I Sverige får man ge gåvor till privatpersoner upp till ett sammanlagt värde av 73 000 kronor per kalenderår utan att mottagaren behöver betala skatt på beloppet.

Överskrider gåvan detta belopp blir mottagaren skattepliktig för det överskjutande beloppet.
Det är därför viktigt att vara medveten om dessa regler vid givande av gåvor till privatpersoner.

QR kod Ny Gemenskap

Frågor och svar om hur mycket man får ge i gåva

Om man ger en gåva till anställda

I Sverige så får arbetsgivare ge gåvor till sina anställda upp till ett värde av 1 000 kronor per år, per anställd, utan att det blir skattepliktigt för mottagaren.

Om värdet överstiger detta belopp, blir mottagaren skyldig att betala skatt på det överskjutande beloppet.
Det är därför viktigt för arbetsgivare att känna till och respektera dessa gränser när man ger gåvor till sina anställda.

Om man vill ge gåvor till kunder

Enligt de flesta skatteregler och etiska riktlinjer så kan företag vanligtvis ge gåvor till sina kunder, men det finns begränsningar.

  • Beloppet som får ges i gåva varierar beroende på land och situation
  • Generellt sett är det vanligt att följa riktlinjer för ”rimlig och sedvanlig” gåvovärde, och det är viktigt att undvika att ge gåvor som kan uppfattas som mutor
  • För exakta regler så bör man rådgöra med lokal lagstiftning och företagsriktlinjer

När du vill ge en gåva till välgörenhet såsom Ny Gemenskap

Det finns ingen fastställd gräns för gåvobelopp till välgörenhetsändamål.

  • Det är dock viktigt att man ser över sina möjligheter och inte sträcker sig över sin egen ekonomiska stabilitet
  • Man bör också göra noggranna undersökningar om välgörenhetsorganisationen och dess legitimitet innan man ger en gåva

Stöd Ny Gemenskaps arbete med hemlösa med en gåva

Att ge en gåva för att stötta en välgörenhetsorganisation såsom Ny Gemenskap och vårt långsiktiga välgörenhetsarbete är en djupt medmänsklig gärning.
Vi på Ny Gemenskap är djupt tacksamma för alla som tar sig tid att tänka på vårt engagemang och långsiktiga arbete för hemlösa och andra utsatta människor.

Du kan stötta oss i vårt arbete genom att välja att ge oss en gåva.

Några av våra samarbetspartners