Jag är hemlös vad gör jag?

Om du befinner dig i en hemlös situation så finns det flera steg som du kan ta för att få den hjälp som du behöver.
Börja med att kontakta socialtjänsten eller socialjouren i din kommun
Du kan även kontakta välgörenhetsorganisationer, såsom Ny Gemenskap, för akut boende, mat och rådgivning

Om du är eller har blivit hemlös, eller i en annan utsatt situation, så ska du framförallt tänka på en sak. Det finns hjälp att få, det finns människor som vill dig väl, situationen är inte hopplös. Det finns alltid lösningar på alla problem. Vi på Ny Gemenskap träffar, och har träffat, många medmänniskor i olika typer av utsatthet. De har vi givit fått stöd och hjälp att ta sig vidare.

Det finns dessutom många flera steg som du kan ta för att få den hjälp som du behöver. Börja med att kontakta socialtjänsten eller socialjouren i din kommun. Om det känns jobbigt att ta kontakt med myndigheter så börja med att ta kontakt med oss på Ny Gemenskap. Vi kan hjälpa dig med det akuta som t.ex. möjligheter till tillfälligt boende, mat och rådgivning. Vi kan dessutom lotsa dig vidare och stötta dig på många sätt. Du behöver inte vara rädd för myndigheterna, vi kan gemensamt hitta olika lösningar som tar dig vidare. Steg för steg. Om du vill så finns vid där vid din sida.

Fler åtgärder för dig som är eller har blivit hemlös

  • Utforska möjligheter till olika former av ekonomiskt bistånd
  • Sök upp härbärgen eller skyddade boenden för tillfällig tak över huvudet
  • Ta kontakt med professionella som kan vägleda dig till resurser och lösningar på längre sikt
  • Ta kontakt med vänner, familj eller andra nätverk för stöd
  • Var framförallt inte rädd för att be om hjälp!

Ny Gemenskaps arbete mot hemlöshet och utanförskap

Ny Gemenskap är en välgörenhetsorganisation som fokuserar på att hjälpa och stötta hemlösa och utsatta människor i Stockholm.

Genom våra olika program och insatser så erbjuder vi akut boende, mat, klädinsamlingar samt socialt stöd och gemenskap.

Vi strävar också efter att skapa långsiktiga lösningar genom att erbjuda boendestöd, hjälp med jobbsökning och social integration.

Genom våra samarbeten med andra socialtjänsten och socialjouren i Stockholm samt även med olika organisationer så arbetar vi på Ny Gemenskap aktivt för att förbättra situationen för hemlösa, utsatta och minska utanförskapet i staden. Det finns alltid lösningar. Det finns hjälp att få. Det finns medmänniskor som vill dig väl. Och många av dem finns på Ny Gemenskap.

QR kod Ny Gemenskap

Frågor och svar om vad du kan göra om du är hemlös

Vårt långsiktiga arbete för att hjälpa hemlösa i Stockholm

Ny Gemenskap arbetar aktivt och långsiktigt med att hjälpa hemlösa i Stockholm genom att erbjuda akut boende, mat, kläder samt stöd och gemenskap.

Genom vårt engagemang så strävar vi efter att skapa en trygg och inkluderande miljö och hjälpa människor att återfå kontrollen över sina liv.

Långsiktiga lösningar på hemlöshet och att skapa ett rättvisare och mer inkluderande samhälle för alla är någonting som vi brinner för.

Några av våra samarbetspartners