Kafé i gemenskap på ett av ny gemenskap kaféer banner

Kaféer i Gemenskap

Öppet och välkomnande

Varmt välkommen till våra Kaféer

På fyra av våra fem kaféer serverar vi frukost måndag– fredag kl 9-12.00 och har ofta samlingar, musik eller andra aktiviteter kl 10.30. Kafé Kungsholmen är ett eftermiddagskafé. Gå in på respektive kafés flik och läs mer om tider och aktiviteter.

Våra fem kaféer runt om i Stockholm är öppna för alla medmänniskor. Hit är alla välkomna, precis som man är, i vilket skick man än är i.

Vi vill inte ställa någon åt sidan utan vara en öppen mötesplats där förändring och förbättring av ens livssituation kan ta sin början. Och där människor får vara i värme och gemenskap för en stund.

En del av våra gäster är hemlösa, andra är ensamma och några är fattigpensionärer. Många är socialt utsatta eller missbrukare. Det spelar ingen roll hur du är eller hur du mår. Till Ny Gemenskap är du alltid välkommen. Vi garanterar varma möten, respektfullt bemötande och en familjär stämning. Helt enkelt medmänsklighet i praktiken.

Kafé Vällingby samarbetar och samverkar med Västerorts Församling i Västerortskyrkan. Adressen är Solursgränd 2 i Vällingby.

På Kafé Södermalm samarbetar vi med Söders Kristna Råd i Söderhöjdskyrkan. Utöver förmiddagsaktiviteter med frukost kl 9-12 så har vi på måndagar, tisdagar och onsdagar mötesplats för ukrainska flyktingar kl. 13-16.00. På torsdagar har vi musikkafé med livemusik och gratis fika kl. 13.15-15.30. Adressen är Blecktornsgränd 13 nära Mariatorget.

Kafé Östermalm samarbetar med Frälsningsarmén på Templet. Adressen är Östermalmsgatan 69.

På Kafé Norrmalm samarbetar vi med Baptistförsamlingen Korskyrkan i Stockholm. Adressen är Birger Jarlsgatan 66 B.

På Kafé Kungsholmen samarbetar vi med föreningen Den Öppna Dörren. OBS! Kafé Kungsholmen är ett eftermiddagskafé som har öppet måndagar, onsdagar och fredagar kl 13-17.

Vill du ha Västbergas och alla kaféernas öppettider, aktiviteter och händelser samlade?
Ladda ner GemenskapsNytt #1 Januari 2024

Läs mer
Kvinna häller upp filmjölk på ett av Ny Gemenskaps kaféer

Från en lokal till fem

Bakgrund till våra Kaféer i Gemenskap

Från år 1973 var ”Kammis”, vår lokal på Kammakargatan 36, centrum för det mesta av vår verksamhet. ”Kammis” blev snabbt en välkänd och älskad mötesplats för många hemlösa och utsatta. En fridstad och en oas.

När lokalen tyvärr sades upp 2008 var det sorgligt, men nya möjligheter öppnades. Ny Gemenskap fick av Stockholm Stad flytta till vackra Västberga Gård, och arbetet i city fortsatte genom samarbete med olika församlingar i innerstaden.

Då föddes Kafé i Gemenskap. En Verksamhet som startade år 2010 med en vision, mål och metod som formulerades och ligger till grund för våra kafémötesplatser. Istället för att bara ha en mötesplats att erbjuda så har vi nu fem. Och det kan bli fler för behovet ökar.

Våra 5 Kaféer

Vår vision

NY GEMENSKAS VISION

Att ge människor hopp – även i en till synes hopplös situation, att det går att förändra, den egna tillvaron och samhället!

Så här formulerar vi vår vision i vårt värdegrundsdokument: ”Vi vill verka för ett inkluderande samhälle som är socialt hållbart, fritt från fördomar, stigmatisering, förtryck och diskriminering. Ett samhälle där mångfald och respekt för människors lika värde, rättigheter och möjligheter råder. Ett samhälle där alla accepteras på sina egna villkor och ingen ställs åt sidan”

Ta tillvara existerande engagemang hos medaktörer (församlingar/föreningar/organisationer) i praktisk ekumenik och diakoni. Hjälpa människor in i socialtjänst. Vara ett inspirerande exempel.

Utgöra modell för hur man kan få igång en social verksamhet genom att inbjuda till ett prestigelöst, relationellt samarbete där varje aktör bidrar utifrån egen möjlighet och vilja.

Ny-Gemenskap-Hosten-2021129
kille sitter på ett av ny gemenskaps kaféer

Våra mål

NY GEMENSKAPS MÅL

Erbjuda en meningsfull samvaro i den lokala miljön. Möta utsatta människors behov. Skapa möjligheter till positiva förändringar i såväl enskilda människors liv som för gruppen.

Länka till verksamheter som möter individens och gruppens behov. Inspirera/påverka samhället att vara öppet och inkluderande för alla människor. Erbjuda möjlighet till livsnära samtal om tro och existentiella frågor.

Kaféerna ska vara en samtalsinbjudande miljö där man kan känna sig sedd och lyssnad till. Alla ska känna sig välkomna och inga har krav på sig att prestera eller leverera men vi önskar och bjuder gärna in till delaktighet i verksamheten.

Det kan vara att hjälpa till med att bära något, städa, plocka undan disk eller något annat. Genom delaktighet byggs självförtroende och känslan av ett positivt sammanhang.

Våra metoder

METOD

Att ge människor hopp – även i en till synes hopplös situation, att det går att förändra, den egna tillvaron och samhället!

Ta tillvara existerande engagemang hos medaktörer (församlingar/föreningar/organisationer) i praktisk ekumenik och diakoni. Hjälpa människor in i socialtjänst. Vara ett inspirerande exempel.

Utgöra modell för hur man kan få igång en social verksamhet genom att inbjuda till ett prestigelöst, relationellt samarbete där varje aktör bidrar utifrån egen möjlighet och vilja.

en man visar tummarna upp på ett av ny gemenskaps kaféer

HUR KAN JAG BIDRA PÅ RIKTIGT?

Frågor och svar om Kafeer

Några av våra samarbetspartners