Köp boken om Ny Gemenskap

Boken ”Medmänsklighet – vägar till en ny gemenskap” berättar om de ideella rörelsernas arbete tillsammans med människor i utsatthet och för ett samhälle där ingen ställs utanför. Blåslampa eller städgumma? Eller kanske mest slagkraftig som både och?

En unik bok som ger hopp och framtidstro till medmänniskor

Tillit föds ur möten människor emellan, det gemensamma arbetet och ansvarstagandet. Då försvinner de murar som så lätt byggs mellan oss människor. I den här boken vill vi tre redaktörer – Hans-Erik Lindström, Uno Svedin och Sven Erik Wånell – se mot framtiden med rötterna i femtio år av tillitsskapande arbete i föreningen Ny Gemenskap.

Vi gör det tillsammans med elva skribenter som var och en utifrån sin utsiktspunkt beskriver den roll civilsamhället kan ha.

en bild på en herre köp boken om ny gemenskap

Salt eller spegel – reflexion och aktion under 50 år med Ny Gemenskap
Om gudstrons plats i Ny Gemenskap – Hans-Erik Lindström
Medlemmarna och det sociala nätverket – Uno Svedin
Vision – institution – Sven Erik Wånell

Blåslampa eller städgumma – om civilsamhället och dess roll i samhällsutvecklingen
Volontärer och aktivister i det svenska civilsamhället – Johan von Essen
Frivillighetens kraft – Anna König Jerlmyr
Hemlöshet i förändring – Åsa Lindhagen
Ny Gemenskap 50 år – grattis! – Eva Zetterberg

”Ner med Gud i skiten” – om kyrkans roll i samhället
Ny gemenskap – nytt liv – ny skapelse – Anders Arborelius
Aldrig mindre än människovärde – Eva Brunne
Argument för människovärdet – Ylva Eggehorn

Utanför – om det inkluderande samhället
Den röda och vita kyrkan – Olle Sahlström
Låt murarna falla! Utanförskap bli innanförskap – Per Eriksson
Politiker kommer och går men hemlösheten består – Karin Rågsjö
Sverige – så gott som färdigt? – Greger Hatt

Från nutid till framtid – summering och reflexioner

HUR KAN JAG BIDRA PÅ RIKTIGT?

Några av våra samarbetspartners