Måste gåvobrev bevittnas?

Måste gåvobrev bevittnas – det är en fråga som många ställer sig om det är första gången som de sätter sig ned för att skriva ett gåvobrev. Ny Gemenskaps verksamhet bygger mycket på att skapa tillit, förtroende och trygghet. Att låta någon bevittna ett gåvobrev skapar också tillit, förtroende och trygghet. Det mår alla bra av.

Och det är en fullt förståelig frågan när man börjar skriva ett gåvobrev.
Den som ska skriva ett gåvobrev är kanske fullt på det klara med vad de vill skänka bort samt till vem.
Men vad lagen kräver för att gåvobrevet ska vara juridiskt korrekt är inte alltid det enklaste.

När det gäller att bevittna gåvobrev i Sverige

I Sverige finns det inget lagkrav på att ett gåvobrev måste bevittnas för att vara giltigt. Ett gåvobrev kan betraktas alltså som juridiskt bindande, även utan bevittning.

  • Det är dock viktigt att gåvobrevet är skriftligt och är undertecknat av både givaren som mottagaren
  • Att ha vittnen närvarande vid undertecknandet av gåvobrevet kan ändå vara en försiktighetsåtgärd för att stärka bevisvärdet för gåvobrevet
  • Om det finns speciella omständigheter eller tvivel kan det vara klokt att söka juridisk rådgivning för att säkerställa att gåvobrevet är både korrekt samt juridiskt bindande enligt svensk lag
QR kod Ny Gemenskap

Frågor och svar om gåvobrev bevittning

Gåvobrev bevittning, utomlands eller till någon i ett annat land

När det gäller gåvobrev skrivna i annat land eller ett gåvobrev till någon i ett annat land kan situationen dock vara annorlunda.

Det är därför i dessa situationer särskilt viktigt med:

  • Notera att kraven för bevittning av gåvobrev kan skilja sig åt mellan olika länders lagar och regler
  • Sök gärna råd från en juridisk expert eller notarie för att få korrekt vägledning om vilka regler och krav som gäller i din specifika situation

Vi har försökt reda vad som gäller bevittning av gåvobrev

Vi hoppas att vi har lyckats reda ut några av begerppen kring gåvobrev, om gåvobrev behöver bevittnas för att vara juridiskt bindande samt att bevittna gåvobrev.

Hur är det, har vi lyckat reda ut alla dina tanka om måste gåvobrev bevittnas?

Några av våra samarbetspartners