aktuellt på ny gemenskap banner

Aktuellt

Aktuellt hos Ny Gemenskap

Volontärläkaren Anders fick diplom för sitt engagemang

Läkaren Anders Håkansson har många bollar i luften trots att han har blivit pensionär. Förutom att arbeta halvtid på SÖS kommer han ca två gånger i månaden till Ny Gemenskap och tar emot patienter som är EU-migranter, tredjelandsmedborgare, asylsökande och i vissa fall papperslösa. Målgrupper som annars måste betala för sin vård i Sverige, och det räcker pengarna oftast inte till.

Han hjälper patienterna med lättare infektioner, hudåkommor, högt blodtryck, skriver ut recept och i.o.m. att Läkare i världen har samarbete med Unilabs kan han skicka dem på provtagning och röntgen.

– Många är väldigt tacksamma. Ibland kan jag hjälpa dem och ibland inte. En viktig sak är att inte göra för mycket utan i stället hänvisa dem som behöver sjukhusvård. Då kan jag trycka på vården att acceptera det.

Att förstå patienternas språk är inga problem. Dels har han en översättningsapp men i många fall hjälper Ny Gemenskaps medarbetare Paula till. Det var även hon som fick dela ut diplomet till honom. Hon översätter till rumänska och spanska. I åtta år har de jobbat ihop och Paula tycker det är en fantastisk arbetsuppgift.

– Det är så oerhört givande att arbete med Anders som gör så mycket gott för andra människor. 

Läs mer

Ny caféansvarig på Kugnsholmen

Mary Nelder har börjat på Ny Gemenskap som caféansvarig på Kafé Kungsholmen och som cafémedarbetare på Kafé Vällingby. Med sin långa arbetslivserfarenhet i bagaget av att arbeta med människor ser hon nu fram att arbeta med en för henne ny typ av målgrupp. 

Mary är i grund och botten den ovanliga kombinationen undersköterska och fotograf och har arbetat med människor i alla möjliga kategorier sedan dess. Hon har även utbildat sig till diakon och efter sitt första diakonala år sökte hon sig till Ny Gemenskap. 

– Jag kände att jag hade jobbat med människor med behov men ville testa att jobba med människor i utsatthet. Jag har bara arbetat i tre veckor men känner mig redan så  berikad av alla människor och samtal på Ny Gemenskap. Man får upp ögonen på ett annat sätt. Livet är så skört. Jag blev lite chockad över hur hemlösa det finns i Sverige. 

Vad har gett störst intryck på dig?
– Min empati har blivit så stark när jag träffar vissa människor. Jag vill så gärna hjälpa men det går inte bara att knäppa med fingrarna. Men jag har även märkt att det är en härlig chargong mellan gästerna, många skojar med varandra. Jag tror det är ett sätt för dem att överleva.

Har du någon dold talang?
– Jag är en fena på att pressa apelsinjuice. Jag har ett bra knyck.

Läs mer

Välbesökt årsmöte

Årsmötet är nu genomfört där vi summerade 2023 och även blickade framåt. Vi diskuterade tankar, motioner och idéer. Som vanligt höll vi till i Västberga där 38 medlemmar och övriga intresserade deltog. Kvar i styrelsen/omvalda är Bengt, Per, Maria, Agneta, Margaretha och Pieter-Jan. Peter avtackades och Dag valdes in i styrelsen.

Varmt tack till alla som har varit med och bidragit till ett väl genomfört 2023.

Läs mer

Leva som hemlös

Hemlösheten ökar och fler personer sover utomhus

Socialtjänsten har gjort en ny kartläggning av hemlösa i Stockholm.
Den visar att omkring 200 personer sover utomhus, det är en ökning med 77 procent sedan sista kartläggningen 2020.
Totalt räknas över 2500 personer vara hemlösa i Stockholms stad vilket även det är en ökning.

Att leva i hemlöshet innebär inte bara att sakna ett hem, det innebär även ofta psykisk ohälsa, missbruk och ekonomiska svårigheter.
Men även att sakna ett sammanhang.
För alla dem finns Ny Gemenskap som välkomnar alla med ett värdigt bemötande som många hemlösa inte alltid upplever i resten av samhället.

Vi har öppet sex av veckans sju dagar där vi erbjuder gratis frukost, lunch för en billig peng, stödjande samtal, hjälp med myndighetskontakter, värme, aktiviteter och utflykter.
Och möjlighet att få vara i gemenskap.
Vi är medmänsklighet i praktiken.

HUR KAN JAG BIDRA PÅ RIKTIGT?

Några av våra samarbetspartners