Besök av borgarråd

Idag har Kafé Kungsholmen haft besök av Erik Slottner, äldre- och trygghetsborgarråd (KD), i Stockholms stad.

Till Kafe Kungsholmen, som är ett samarbete mellan Ny Gemenskap och Öppna dörren kommer många äldre och ensamma. Erik Slottner berättade att Stockholms stad har arbetat med att minska ofrivillig ensamhet hos äldre och att nästa mandatperiod vill man arbeta med uppsökande verksamhet och att där är vi som idéburen organisation en viktig del.

Med på samtalet var även Jan Erdholm och Margaretha Svensson Paras från Ny Gemenskap och Marianne Petersson från Öppna dörren. Frågan om hemlöshet lyftes. Erik Slottner sa att det behövs flera olika insatser för att minska hemlöshet men en viktig del är att möta äldre och hemlösa en och en och be dem ta hjälp från socialtjänsten samt att erbjuda hemlösa ett boende med boendestöd som sedan kan slussas vidare till en egen bostad.