Hur vill politikerna minska hemlöshet

Hur kan hemlösheten och den sociala utsattheten minska då det fortfarande finns många hemlösa i Stockholm? Ny Gemenskap tog tag i frågan och ställde skarpa frågor om ämnet under en politikerdebatt på Västberga där alla nio partier i kommunfullmäktige var representerade. Debatten lockade många gäster då det var fullsatt i lokalen. Den inleddes med en kort presentation av Ny Gemenskap av ordförande Margaretha Svensson Paras. Sedan berättade två av våra gäster hur det är att leva som hemlös, ett viktigt inslag för att skapa en bild av en verklighet som många inte känner till.

Vad tänker ni som parti göra för att få bukt med hemlösheten?

Gabrielle Gjerswold (MP)
För att man inte ska hamna i hemlöshet vill vi jobba med  man ska ha råd med bostad. Bostad Först är ett bra exempel så att man får den grundläggande tryggheten. Vi vill att människor ska få hjälp till egen försörjning, man ska inte skämmas för att behöva gå till socialtjänsten, skambeläggningen måste bort. När det gäller härbärge, där många inte känner trygghet då man ofta delar rum och risk för att bli bestulen är stor, försöker vi ordna så att det finns egna rum så att man kan känna trygghet.

Karin Gustafsson (S)
 Vi ser det som grundläggande att vi bygger ett Stockholm för alla där alla får plats. Stockholm är oerhört segregerat , dels handlar det om bostäder då en egen bostad är navet för att kunna förändra sitt egen samhälle. Vi vill bygga fler bostäder , bostäder som folk har råd med. Stoppa utförsäljning av hyresrätter. Bostad är en social rättighet. Vidare måste det finnas ett tidigt stöd för budget- och skuldrådgiving. Ingen ska någonsin behöva falla mellan stolarna.

Michaela Hollis (KD)
Jag vill börja med att säga att jag fastnade för att Ny Gemenskap är ett stort VI och inte ett vi och dom. Hemlöshet är en situation som en person kan befinna sig i men alla människor  har samma värde oavsett om man är hemlös. Vi vill öka öka antal lägenheter i Bostad Först. Om man får en bostad först så ökar chansen att man orkar ta tag i sitt liv. Vidare ser vi det som viktigt att öka insatserna i våld i nåra relationer.  Vi vill även öka samverkan med sjukvården, det behövs fler snabbvägar in till sjukvården från socialtjänsten.

Jan Jönsson (L)
Vi har börjat öppna härbärgen som bara har enkelrum för att öka tryggheten. Vi tror att framtiden är härbärgen med bara enkelrum. Är man över 65 eller under 25 så ska man inte vara på härbärgen. Det är fler bostäder som behöves. Socialtjänsten och sjukvården måste komma ut mer till platser som centralstationen där många hemlösa befinner sig. Vi borde undersöka placering av bajamajor utanför centralen nu när ombyggnaden av Vasagatan är klar. Vi behöver också jobba mer med praktiskt stöd som att skaffa sig ID-handlingar, följa med på läkarbesök, automatiska hyresavdrag för den som har svårt att betala hyran osv. Men vi behöver också fortsätta utbyggnaden av Bostad Först, som är bostad och behandling i riktig lägenhet för de som behöver.

Gabriel Kroon (SD)
Bostad är det mest centrala för att minska hemlösheten. Vi vill göra akutboenden mer säkra. Människor faller mellan stolarna och vi tycker att det saknas en sammanhållande kontakt. Vi vill även att de som har utvisningsbeslut ska lämna Sverige så att de som behöver vår hjälp som allra mest ska få det.

Kristin Jacobsson (C)
Det finns inte en ensam lösning utan vi måste hitta flera. Ett exempel är att vi har en uppsökande och närvarande socialtjänst som kan hjälpa till med kontakten  med myndigheter , skatteverket och vården. Tröskeln till bostadsmarknaden borde sänkas. Staden måste  bygga mindre, billigare och enklare lägenheter. Vi behöver öka samverkan med civilsamhället (frivilligorganisationer) som ger många stöd. Civilsamhället skulle tillsammans med kommunen utveckla personliga ombud.

Alexandra Mattsson (V)
Idag har vi ett samhälle där vissa blir mer rika samtidigt som en del är hemlösa, Vi kan inte ha hemlösa i en rik stad som Stockholm  Staden har härbärgen men de hemlösa vill inte gå dit, det borde vi göra något åt. Det som staden erbjuder måste den hemlösa känna sig hjälpt av. Det ska finnas bostäder för alla och då måste vi sluta sälja ut hyresrätter. Om vi har bostäder  till alla behöver vi inte ha hemlösa. De som finns med rimliga hyror har också sålts ut även under den här mandatperioden. Vi tycker även att civilsamhället är viktigt.

Ole-Jörgen Persson (M)
Vi vill alla göra vad vi kan för att motverka det här problemet och vi har gjort en del bra saker. Bostad Först behöver utvecklas, fler lägenheten behöver komma in i systemet så att fler kan få en bostad. Staden och regionen behöver samverka. Vi behöver mer uppsökande verksamhet inom socialtjänsten och vi behöver anställa fler inom socialtjänsten som hjälper till med praktiska saker som t.ex. skaffa ett bank id. Det behövs många åtgärder samtidigt.

Anna Rantala Bonnier (FI)
Hemlöshet är samhällets och stadens problem. Vill utveckla Bostad Först och vi måste sluta göra om hyresrätter till bostadsrätter. Det är välkänt att man faller mellan stolarna mellan socialtjänsten och sjukvården och där måste ta ett helhetsansvar. Det måste vara tydligt med att man kan få hjälp med flera saker samtidigt.

Vill du läsa mer vad de olika partierna vill göra för att minska hemlöshet? Vi har sammanställt information från deras respektive hemsidor.
Ladda ner den här: partierna om hemlöshet