Rapport uppmärksammar Extra Kalla Nätters arbete

Extra kalla nätter (EKN), har startat och beräknas pågå mellan 1 november-31 mars.

Kylan håller i sig och värst är det på nätterna. Därför erbjuder Ny Gemenskap genom projektet Extra Kalla Nätter tak över huvudet i värmen för dig som är EU-medborgare. Något som även uppmärksammades i Rapport måndag 6/12. Titta och läs mer här. Som vår projektledare Isa Anton säger “Det handlar om att överleva natten”. Så ser det ut för många medmänniskor i Sverige vintern 2021. Läs mer om Extra Kalla Nätter här. OBS! Aktuell information om vilka lokaler som kommer erbjuda övernattningsmöjligheter finns på Ny Gemenskaps Facebooksida.

Ny Gemenskap tillhandahåller och samordnar dessa platser, i samarbete med olika kyrkor. Akut tillhandahållande av övernattningsplats inomhus under vintermånaderna de nätter då SMHI:s väderprognos indikerar en temperatur på -7°C eller kallare, alternativt klass 2-varning (starka vindar eller intensiv nederbörd). Enligt ett rullande schema öppnar olika församlingar upp sina lokaler för att erbjuda en varm plats under dessa extra kalla nätter. Antalet platser har under de 5 år projektet pågått varierat mellan 40–180 per natt och deltagande församlingar denna vinter är Immanuelkyrkan, Norrmalmskyrkan, S:t Matteus kyrka, Västermalms församling och S:t Peterskyrkan.

Ny Gemenskap samordnar projektet, koordinerar lokaler och informationsspridning de nätter projektet är aktivt och ansvarar för iordningsställande av lokaler, platsansvarig personal samt volontärer.