Så har Ny Gemenskap klarat ett år med coronapandemin

Det är nu ett drygt år sedan vårt land drabbades hårt av Coronapandemin. Coronapandemin drabbade oss alla och 2020 blev ett annorlunda år. För Ny Gemenskap som är en förening som i över 50 år har haft just gemenskapen i centrum blev det en stor prövning att ställa om verksamheten för att följa myndigheternas restriktioner, erbjuda säkra arbetsförhållanden för personal och volontärer och samtidigt bibehålla den unika metod vi har för att hjälpa de mest utsatta i vår stad.

Vi ställde snabbt om. Kaféerna började servera frukostar utomhus. Luncher på Västberga Gård serverades igenom fönstret och många av våra kulturprogram fick ställas in.

Men allt eftersom tiden gick hittade vi nya sätt att arbeta på. Vi kunde under hösten ge plats åt åtta personer i taget att komma in på Västberga Gård. Fram mot våren följde Kafé Vällingby efter. På Kafé Östermalm- och Norrmalm har man kunnat komma in en och en i taget för att få ett frukostpaket, ett samtal och annan form av hjälp. På Kafé Södermalm har den lilla gården utanför Söderhöjdskyrkan varit full av liv. Dagligen har över 100 personer kommit till de tält vi satt upp.

Vintern 2021 blev med stockholmsmått mätt kall. Totalt öppnade vi tillsammans med olika kyrkor Extra kalla nätter där vi med erfarenheterna vi skaffat oss under året gav mat, värme och möjlighet för EU-migranter att kunna sova inomhus när det var kallare än -7 grader. Allt ordnades på ett så Coronasäkert sätt som situationen gjorde möjlig.

Totalt har vi under pandemin oförtrutet fortsatt att hjälpa de som behöver vår hjälp. Detta har möjliggjorts tack vare att vi fått ett ekonomiskt stöd. Vill du ge ett extra bidrag till Ny Gemenskaps arbete, kan du göra det här