Vår värdegrund

Ny Gemenskaps värdegrund

En levande och väl förankrad värdegrund är det skrov som bär varje organisation på livets hav. Finns det inte en levande och förankrad värdegrund är det lätt att organisationen får problem när det stormar och blåser. Det här är Ny Gemenskaps värdegrund, mål, vision och kärnvärden. Det som ger oss styrka, mening och kraft.

VÄRDEGRUND

Vi tror på dialog och samverkan som redskap för förändring och ser människan som en helhet och vill möta hens fysiska, psykiska, andliga och sociala behov. Vi tror på människors behov av att bli sedda och behov av mänsklig omsorg och delaktighet.

MÅL

Ny Gemenskap försöker forma en gemenskap i det lilla, att skapa en gemenskap där alla skall kunna känna sig hemma. Att, när man kommer in i lokalen, känner värme, blir vänligt bemött, får lite mat och en kopp kaffe.  Att dela en gemenskap där ens goda egenskaper kan utvecklas på ett positivt sätt tillsammans med andra.

I varje möte med en medmänniska förmedla  och visa respekt för dennes värde och värdighet.

VISION

Ny Gemenskap vill verka för ett inkluderande samhälle som är socialt hållbart, fritt från fördomar, stigmatisering, förtryck och diskriminering, där mångfald och respekt för människors olikheter råder.

Ett samhälle där alla accepteras på sina egna villkor och där ingen ställs åt sidan.

KÄRNVÄRDEN

  •       Ett stort VI – inte ”vi och dom”
  •       Tillsammans med varandra – inte för dom andra
  •       Bemöt din medmänniska så som du själv vill bli bemött

Här kan du ladda ned vårt värdegrundsdokument:Värdegrund Ny Gemenskap 20230326

Vill du stötta oss i kampen för medmänsklighet? Alla bidrag gör skillnad. På riktigt.

HUR KAN JAG BIDRA PÅ RIKTIGT?

Några av våra samarbetspartners