Vårt 90-konto

Vårt 90-konto är en kvalitetsstämpel och din garanti för att ditt bidrag gör nytta. Ny Gemenskap är stolta över att ha ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll. Det är en trygghet både för dig som givare och för oss som ideell organisation.

Svensk Insamlingskontroll är en oberoende ideell organisation som i givarens intresse arbetar med kontroll av att insamlade medel används till rätt ändamål. De säkerställer genom årlig kontroll och granskning att den som bidrar med pengar till en insamlingsorganisation med 90-konto får tillgång till tillförlitlig information om hur pengarna används. De 435 organisationerna med 90-konto använder deras logotyp i sin marknadsföring som en kvalitetsstämpel som visar att det är en seriös organisation. 90-kontot har funnits för givarens trygghet i mer än 75 år.

Det är givarens intressen som de bevakar. Det finns inga lagregler i Sverige som anger hur penninginsamlingar bland allmänheten ska gå till. De flesta insamlingar är seriösa, men det finns också mindre seriösa.

Allmänheten har blivit mer medveten om 90-kontots betydelse när det gäller offentliga insamlingar. 90-kontot och deras logotyp är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna). Du ska som givare aldrig känna dig lurad.

Om du har frågor om eller klagomål på en organisation som har 90-konto tveka då inte att kontakta Svensk Insamlingskontroll. Klicka här.

Endast de ideella föreninger, stiftelser och trossamfund, som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, och granskas av dem kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot.

Observera att konton som börjar på 91, 92 osv. är inte 90-konton. Tro därför inte på argument att konton som börjar på 90 har tagit slut.

Svensk Insamlingskontrolls logotyp ska användas av organisationer som har 90-konto vid  insamlingar bland allmänheten. Det gör det lättare att veta vilka insamlingsorganisationer som är seriösa. 90-konto är en kvalitetsstämpel.

HUR KAN JAG BIDRA PÅ RIKTIGT?

Några av våra samarbetspartners