Gatans röster

Hösten 2016 spelade Sveriges Television in dokumentären Gatans Kör. Sångaren Rickard Söderberg bjöd in personer, som levt eller levde i en utsatt livssituation till att bilda en kör.

Under sex veckor spelades dokumentären in och målsättningen var att ge deltagarna möjlighet att upptäcka glädjen och gemenskapen genom körsång.

Efter det att kamerorna slocknat fortsatte kören att drivas av Ny gemenskap och Hela Människan i Stockholms län, men då under namnet Gatans Röster.

Kören övar på tisdagar i Centrumkyrkan i Farsta.

För kontakt angående verksamheten kontakta:

Anette Kyhlström, verksamhetsansvarig
anette.kyhlstrom@helamanniskan.se tel. 0733-33 98 81 alt. 070-761 88 60

Ledare för kören:

Anette Kyhlström, Hela Människan i Stockholms län, verksamhetsansvarig och social ledare

Monika Vikdahl, Hela Människan i Stockholms län, social ledare

Maria Peters, körledare

Med som ledare under hösten 2020 är också Fredrik Kyhlström och Angelica Söderlund.

Tack till Centrumkyrkan i Farsta, som ställer upp med lokal.