Extra Kalla Nätter

Stockholm må vara vackert på vintern men när kylan kommer vill ingen vara hemlös.

Vintern 2022 blir sjunde vintern i rad som vi arbetar med att ge tak över huvudet och värme till hemlösa i Stockholm. Tillsammans med olika organisationer, Stockholms stad, Svenska kyrkan och andra kyrkor, har vi initierat och driver en rad lokala insatser och har tillsammans skapat projekt Vinternatt. För aktuell information gå in på vår Facebooksida.

Med en tydlig vision, många timmars arbete och mycket hjälp från andra, utvecklade vår tidigare kollega och initialt projektledare Magnus Helmner projektet till en av vår organisations viktigaste insatser och ett uppskattat komplement till Stockholms befintliga sociala arbete.

I dagsläget bedrivs projekt Vinternatt som ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) i samarbete med Stockholms stad, Stadsmissionen, Frälsningsarmén och Convictus. Projektet riktar sig till EU-medborgare samt tredjelandsmedborgare med vistelsetillstånd i EU.

Varför gäller Extra Kalla Nätters bara EU-migranter och inte svenska medborgare?

Efter inslaget i Rapport 6/12 så har vi fått en del frågor kring detta. Nej, Ny Gemenskap har aldrig gjort, och kommer aldrig att göra, skillnad på folk och folk. Alla är välkomna och alla ska bemötas med respekt. Dock är våra resurser begränsade. Även om vi vill kan vi inte hjälpa alla. Projektet Extra Kalla Nätter startades för åtta år sedan med uppdraget att kunna erbjuda tillfälligt natthärbärge när temperaturen faller under sju minusgrader. Svenska medborgare i Stockholm har rätt till en Tak-över-huvud-garanti men det har inte EU-migranter som inte är svenska medborgare. Därför startade Stockholm Stad m.fl. projektet Extra Kalla Nätter och Ny Gemenskap fick uppdraget att driva projektet.

Ny Gemenskap har i mer än 50 år stöttat utsatta och hemlösa i Stockholm och aldrig gjort skillnad på folk och folk. Tvärtom.

Vi driver fem kaféer och ett huvudkontor i Västberga Gård. Vi som finns för alla behövande med mat, kläder, kultur, musik, dusch, tvätt, rådgivning, stöd och framförallt gemenskap. I princip varje dag. Året om. Hit är alla välkomna och gör vi inte skillnad på någon. Här möter vi alla med respekt och värdighet.

Projektet Extra Kalla Nätter startades för åtta år sedan för att hjälpa EU-medborgare som inte har rätt till det som svenska medborgare har i Stockholm. Det som kallas Tak-över-huvud-garantin. Mer om det längre ned. Ny Gemenskap samordnar projektet, koordinerar lokaler och informationsspridning de nätter projektet är aktivt och ansvarar för iordningsställande av lokaler, platsansvarig personal samt volontärer.

Projektet Extra Kalla Nätter handlar alltså inte alls om att exkludera någon utan att ge de som inte har den rättighet som svenska medborgare har en möjlighet att få tillgång till övernattning och värme. Och det gäller bara när temperaturen sjunker under -7 grader Celcius. Vintern år 2021 kunde projektet projekt Extra Kalla Nätter erbjuda 1200 besökare natthärbärge under 25 nätter.

Vår svenska gäster måste vi tyvärr i nuläget hänvisa till andra platser och andra organisationer på vinternätter. Stockholm Stad har en Tak-över-huvudet-garanti för personer som befinner sig i akuta situationer och saknar möjligheter att själva ordna boende ska erbjudas nattlogi.

Här citerar vi den information som ligger på Stockholms Stads hemsida. ”Garantin omfattar medborgare som tillhör Stockholms stad och är ett bistånd enligt socialtjänstlagen.

Garantin syftar till att avvärja nödsituationer och kan bara beviljas någon enstaka natt. Om du har behov av bistånd från socialtjänsten ska du alltid i första hand kontakta stadsdelsförvaltningen i det område där du är, eller senast var, folkbokförd.

Om en akut situation uppstår på kvällstid eller under en helg kan du kontakta hemlöshetsjouren eller socialjouren.

Här är aktuella kontaktuppgifter och öppettider:

Hemlöshetsjouren

Socialförvaltningen

Avvikande öppettider
Julafton 24 december – stängt
Juldagen 25 december – stängt
Annandag jul 26 december – stängt
Nyårsafton 31 december – stängt
Nyårsdagen 1 januari – stängt
Trettondagen 6 januari – stängt

Kvällstid 16.30–24.00 kan du få akut hjälp att hitta en plats på akutboende eller härbärge.

Telefon 08-508 25 140

Socialjouren

Kontakta socialjouren kvällar, nätter och helger.

Telefon 08-508 40 000
E-post: socialjouren.sof@stockholm.se 

Behovet av stöd och hjälp för utsatta och hemlösa är enormt. Det är därför vi finns och det är vårt fokus varje dag. Varje dag finns vi där, personal och volontärer, för mellan 400-500 gäster men våra resurser är begränsande. Det är därför vi samarbetar med och i bästa fall får stöd av Stockholm Stad, Stadsmissionen, Svenska Kyrkan, Frälsningsarmén med flera. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Tillsammans strävar vi efter att bygga ett bättre och medmänskligare samhälle. Men mycket arbete återstår.

—————————————————————–

Tillbakablick på 2021: Extra Kalla Nätter gav minst 1200 gäster en varm nattsömn i vintras

Kylan har släppt sitt grepp om Stockholm, vilket innebär att vårt projekt Extra kalla nätter har uppehåll fram till 1 november. Under EKN vintern 2020/21 höll vi öppet under 25 kalla nätter för totalt 1200 gäster, genom gott samarbete mellan Ny Gemenskap, sex olika kyrkor, EKN-teamet, volontärer och andra. Bakom dessa siffror och fakta finns ett värmande engagemang från en rad människor, församlingar och företag.

Under hela vintern har stödet från Norrmalmskyrkan och Västermalms församlingvarit oumbärligt. Tillsammans upplät de sina lokaler under 20 nätter, trots den rådande situationen med coronapandemin. Övriga nätter öppnade Immanuelskyrkan och S:t Matteus församlingsina dörrar, precis när det behövdes som mest. Utöver dessa stod S:t Peters Kyrka och Vallakyrkan ständigt redo att öppna om fler platser hade behövts.

Ny gemenskaps proffsiga och inspirerande EKN-team (Anastasia, Chayma, Erik, Lăcătuș, Moise, Radu) gjorde ett fantastiskt jobb med att välkomna gäster, hålla ordning, servera mat, städa och sköta transporter. Till sin hjälp hade de volontärerna Gabriela, Gyanis och Maja som blev som en del av arbetslaget och mottogs med glädje av både personal och gäster.

Med oöverträffad generositet såg cateringsföretaget Casa De Piatra till att vi varje kväll kunde erbjuda mat till våra gäster, vilket kändes fantastiskt och uppskattades väldigt mycket.

Denna vinter bjöd på flera utmaningar i form av bland annat coronavirus och en intensiv kallperiod där vi öppnade 25 nätter under en period av bara 5–6 veckor. Tillsammans gjorde vi vårt bästa för att övervinna dessa och uppfylla EKN:s syfte – att erbjuda akut härbärge under extra kalla nätter till de som behöver det.

Vi är innerligt tacksamma till alla som gjorde det möjligt!

Med varma hälsningar,
Isa Anton
Projektledare Vinternatt/EKN
Ny Gemenskap

—————————————————————

Projekt Vinternatt innefattar flera delprojekt, i vilka Ny Gemenskap fyller olika roller:

Vinternatt 1

Två permanenta härbärgen med 50 platser vardera, varav det ena drivs av Stadsmissionen och det andra av Frälsningsarmén. Härbärgena hållet öppet årets alla dagar.

Ny Gemenskap ansvarar för registrering och platsfördelning till de båda härbärgena.

Vinternatt 2

Lokala, tillfälliga härbärgen där olika kyrkor och organisationer under vintern (1 november–31 mars) tillhandahåller 8–20 sovplatser, 1–2 nätter per vecka. Deltagande församlingar är bland andra New Life Church, Västermalms församling Kungsholmen, Älvsjökyrkan och Östermalms Kristna Råd.

Ny Gemenskap ansvarar för registrering och platsfördelning, platsansvarig personal, volontärer och mat samt i vissa fall iordningställande av lokaler.

Akutboende

Tillhandahållande av tillfälligt (1–2 nätter) boende för hemlösa i särskilt utsatta situationer, exempelvis vid avhysning av personer från tältplatser och andra icke-permanenta bosättningar.

Ny Gemenskap tillhandahåller och samordnar dessa platser, i samarbete med olika kyrkor.

Extra kalla nätter (EKN)

Akut tillhandahållande av övernattningsplats inomhus under vintermånaderna (1 november–31 mars) de nätter då SMHI:s väderprognos indikerar en temperatur på -7°C eller kallare, alternativt klass 2-varning (starka vindar eller intensiv nederbörd). Enligt ett rullande schema öppnar olika församlingar upp sina lokaler för att erbjuda en varm plats under dessa extra kalla nätter. Antalet platser har under de 5 år projektet pågått varierat mellan 40–180 per natt och deltagande församlingar denna vinter är Andreaskyrkan, Immanuelkyrkan, Norrmalmskyrkan, S:t Matteus kyrka och Västermalms församling.

Ny Gemenskap samordnar projektet, koordinerar lokaler och informationsspridning de nätter projektet är aktivt och ansvarar för iordningsställande av lokaler, platsansvarig personal samt volontärer.

Projekt Vinternatt och dess olika delar kan komma att påverkas av den pågående covid-19-pandemin och behöva genomföra förändringar i förhållande till aktuella myndighetsrekommendationer och lokala beslut av deltagande aktörer. Detta kan exempelvis leda till färre bäddar på härbärgen, stängda lokaler eller ändrade rutiner.

Ansvarig projektledare hos Ny Gemenskap är Isa Anton, isa.anton@nygemenskap.org, mobil 072–284 12 41

Du kan läsa mer om projektet här.

Vill du bidra till att medmänniskor kan skydd mot vinterkylan? Ditt bidrag gör skillnad: