Kalla nätter/Vinternatt

Stockholm må vara vackert på vintern men när kylan kommer vill ingen vara hemlös.

Vintern 2021 blir sjätte vintern i rad som vi arbetar med att ge tak över huvudet och värme till hemlösa i Stockholm. Tillsammans med olika organisationer, Stockholms stad, Svenska kyrkan och andra kyrkor, har vi initierat och driver en rad lokala insatser och har tillsammans skapat projekt Vinternatt.

Med en tydlig vision, många timmars arbete och mycket hjälp från andra, utvecklade vår tidigare kollega och initialt projektledare Magnus Helmner projektet till en av vår organisations viktigaste insatser och ett uppskattat komplement till Stockholms befintliga sociala arbete.
I dagsläget bedrivs projekt Vinternatt som ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) i samarbete med Stockholms stad, Stadsmissionen, Frälsningsarmén och Convictus. Projektet riktar sig till immigranter från övriga EU-länder samt tredjelandsmedborgare med vistelsetillstånd i EU, dock ej till svenska medborgare då de omfattas av andra insatser från socialtjänsten.

—————————————————————–

Tillbakablick på 2021: Extra Kalla Nätter gav minst 1200 gäster en varm nattsömn i vintras

 

 

Kylan har släppt sitt grepp om Stockholm, vilket innebär att vårt projekt Extra kalla nätter har uppehåll fram till 1 november. Under EKN vintern 2020/21 höll vi öppet under 25 kalla nätter för totalt 1200 gäster, genom gott samarbete mellan Ny Gemenskap, sex olika kyrkor, EKN-teamet, volontärer och andra. Bakom dessa siffror och fakta finns ett värmande engagemang från en rad människor, församlingar och företag.

Under hela vintern har stödet från Norrmalmskyrkan och Västermalms församlingvarit oumbärligt. Tillsammans upplät de sina lokaler under 20 nätter, trots den rådande situationen med coronapandemin. Övriga nätter öppnade Immanuelskyrkan och S:t Matteus församlingsina dörrar, precis när det behövdes som mest. Utöver dessa stod S:t Peters Kyrka och Vallakyrkan ständigt redo att öppna om fler platser hade behövts.

Ny gemenskaps proffsiga och inspirerande EKN-team (Anastasia, Chayma, Erik, Lăcătuș, Moise, Radu) gjorde ett fantastiskt jobb med att välkomna gäster, hålla ordning, servera mat, städa och sköta transporter. Till sin hjälp hade de volontärerna Gabriela, Gyanis och Maja som blev som en del av arbetslaget och mottogs med glädje av både personal och gäster.
Med oöverträffad generositet såg cateringsföretaget Casa De Piatra till att vi varje kväll kunde erbjuda mat till våra gäster, vilket kändes fantastiskt och uppskattades väldigt mycket.
Denna vinter bjöd på flera utmaningar i form av bland annat coronavirus och en intensiv kallperiod där vi öppnade 25 nätter under en period av bara 5–6 veckor. Tillsammans gjorde vi vårt bästa för att övervinna dessa och uppfylla EKN:s syfte – att erbjuda akut härbärge under extra kalla nätter till de som behöver det.
Vi är innerligt tacksamma till alla som gjorde det möjligt!
Med varma hälsningar,
Isa Anton
Projektledare Vinternatt/EKN
Ny Gemenskap
—————————————————————–
Projekt Vinternatt innefattar flera delprojekt, i vilka Ny Gemenskap fyller olika roller:

Vinternatt 1

Två permanenta härbärgen med 50 platser vardera, varav det ena drivs av Stadsmissionen och det andra av Frälsningsarmén. Härbärgena hållet öppet årets alla dagar.
Ny Gemenskap ansvarar för registrering och platsfördelning till de båda härbärgena.

Vinternatt 2

Lokala, tillfälliga härbärgen där olika kyrkor och organisationer under vintern (1 november–31 mars) tillhandahåller 8–20 sovplatser, 1–2 nätter per vecka. Deltagande församlingar är bland andra New Life Church, Västermalms församling Kungsholmen, Älvsjökyrkan och Östermalms Kristna Råd.
Ny Gemenskap ansvarar för registrering och platsfördelning, platsansvarig personal, volontärer och mat samt i vissa fall iordningställande av lokaler.

Akutboende

Tillhandahållande av tillfälligt (1–2 nätter) boende för hemlösa i särskilt utsatta situationer, exempelvis vid avhysning av personer från tältplatser och andra icke-permanenta bosättningar.
Ny Gemenskap tillhandahåller och samordnar dessa platser, i samarbete med olika kyrkor.

Extra kalla nätter (EKN)

Akut tillhandahållande av övernattningsplats inomhus under vintermånaderna (1 november–31 mars) de nätter då SMHI:s väderprognos indikerar en temperatur på -7°C eller kallare, alternativt klass 2-varning (starka vindar eller intensiv nederbörd). Enligt ett rullande schema öppnar olika församlingar upp sina lokaler för att erbjuda en varm plats under dessa extra kalla nätter. Antalet platser har under de 5 år projektet pågått varierat mellan 40–180 per natt och deltagande församlingar denna vinter är Andreaskyrkan, Immanuelkyrkan, Norrmalmskyrkan, S:t Matteus kyrka och Västermalms församling.
Ny Gemenskap samordnar projektet, koordinerar lokaler och informationsspridning de nätter projektet är aktivt och ansvarar för iordningsställande av lokaler, platsansvarig personal samt volontärer.
Projekt Vinternatt och dess olika delar kan komma att påverkas av den pågående covid-19-pandemin och behöva genomföra förändringar i förhållande till aktuella myndighetsrekommendationer och lokala beslut av deltagande aktörer. Detta kan exempelvis leda till färre bäddar på härbärgen, stängda lokaler eller ändrade rutiner.

Ansvarig projektledare hos Ny Gemenskap är Isa Anton, isa.anton@nygemenskap.org, mobil 072–284 12 41
Du kan läsa mer om projektet här.


Vill du bidra till att medmänniskor kan skydd mot vinterkylan? Ditt bidrag gör skillnad: