Psykisk ohälsa hos äldre

För många äldre människor utgör psykisk ohälsa en betydande påverkan på deras livskvalitet och förmåga att fungera i vardagen. Ofrivillig ensamhet är en något en växande skara äldre upplever. Det är bl.a. därför som Ny Gemenskap har startat projekt med aktiviteter och gemenskap för speciellt äldre medmänniskor. Inga ska behöva känna sig ensam. Ny Gemenskap är en mötesplats för alla. Kom som du är.

Så kan psykisk ohälsa hos äldre se ut

Den psykiska ohälsan bland äldre kan vara en komplex sammanvävning av olika faktorer.
Att åldras kan skapa ett möte med en rad olika psykiska utmaningar som:

  • Ensamhet 
  • Mindre ork
  • Försämrat sjukdomstillstånd
  • Ekonomisk utsatthet
  • Depression eller ångest
  • Saknad av att själva kunna bidra till samhället

Att uppmärksamma dessa utmaningar och erbjuda adekvat stöd anser vi på Ny Gemenskap är avgörande för att främja en hälsosam och balanserad åldrande process hos äldre. Vi ger råd och stöttar med samtal för att hitta lösningar och vägar ur svåra situationer. För den som vill.

QR kod Ny Gemenskap

Vanliga frågor och svar om psykisk ohälsa hos äldre

Ny Gemenskaps arbete för att stötta äldre med psykisk ohälsa

På Ny Gemenskap brinner vi för att göra en positiv samt stöttande inverkan i människors liv som befinner sig i utsatthet, vilket även inkluderar äldre.

I våra olika verksamheter inom Stockholmsområdet så erbjuder vi till äldre både sociala som gynnsamma aktiviteter tillsammans med erfaren vägledning.

Att skapa en trygg inkluderande miljö där de kan känna sig sedda, förstådda och omhändertagna kan öppna upp till många olika samtal och möten mellan andra.

Vi är fast beslutna att främja äldres välbefinnande samt uppmuntra till en meningsfull ålderdom där de kan återfå livsglädjen och hitta nya möjligheter.
Med vår professionella och empatiska personal så finns vi här för att stötta varje individ på deras unika resa mot en bättre psykisk hälsa.

Var med och stötta vårt arbete: Psykisk ohälsa hos äldre

Bli en del av vårt viktiga arbete och skänkt en gåva till oss för att stötta äldre människor med psykisk ohälsa.

Genom att engagera dig och stödja oss genom att bli månadsgivare eller med ett engångsbelopp, kan göra att vi kan erbjuda de äldre en trygg och stöttande miljö där deras välmående och hälsa är i fokus.

Varje bidrag räknas och hjälper till att förbättra livskvaliteten för de äldre som behöver det som mest.

Tillsammans kan vi förbättra äldres mentala hälsa

Genom att vara en del av vårt gemenskapliga engagemang kan vi därmed göra en synlig skillnad och främja en bättre psykisk hälsa hos äldre.
Tillsammans kan vi skapa en mer omtänksam och stöttande miljö för äldre att blomstra och leva sitt bästa liv de sista åren som är kvar.

Gör skillnad idag och var med och stötta arbetet mot psykisk ohälsa hos äldre.

Några av våra samarbetspartners