Psykisk ohälsa bland unga – en ökande utmaning

På Ny Gemenskap finns stöd för psykisk ohälsa bland unga. Unga människor idag står inför en ökande utmaning när det gäller psykisk ohälsa. Faktorer som stress, press, sociala medier och bristande stöd spelar en stor roll i denna utveckling. Hos Ny Gemenskap är alla accepterade precis som de är. Du är värdefull, fantastisk och har alla möjligheter.

Det växande problemet med psykisk ohälsa bland unga

För att bekämpa problemet behöver vi öka medvetenheten, främja öppenhet kring psykisk hälsa och erbjuda tillgänglig professionell hjälp och stöd till unga.

Tillsammans kan vi arbeta för att skapa en trygg och stöttande miljö där unga kan få den hjälp de behöver för att hantera och övervinna psykisk ohälsa.

Ny Gemenskaps värdegrund och vision gälla alla. Både barn och vuxna. Vi vill verka för ett inkluderande samhälle som är socialt hållbart, fritt från fördomar, stigmatisering, förtryck och diskriminering.

Då måste vi bry oss om varandra. I skolan och i vuxenlivet. Då måste vi verka för mångfald och respekt för människors lika värde. På skolgården och på arbetsplatsen. Då och där kan vi bygga ett medmänskligare, hållbarare och varmare samhälle. Det försöker vi göra på Ny Gemenskap. Varje dag. Året runt.

QR kod Ny Gemenskap

Vanliga frågor och svar om psykisk ohälsa bland unga

Psykisk ohälsa bland unga och statistik

Enligt statistiken drabbas en betydande andel unga idag av psykiska problem.

Tyvärr går det inte att visa i exakta siffror då många bär en psykisk ohälsa inom sig men generellt är det ungefär en av fyra unga i Sverige som upplever eller kommer uppleva någon form av psykisk ohälsa under sin livstid.

Dessutom visar forskning att självmord är en av de främsta dödsorsakerna bland unga människor.
Denna statistik betonar behovet av att ta itu med psykisk ohälsa och erbjuda stöd och resurser för att främja ungas välbefinnande och mental hälsa.

Det är viktigt att vi lyssnar och agerar för att erbjuda det stöd som behövs och vi på Ny Gemenskap arbetar ständigt med att utveckla en stödjande verksamhet för unga.

Ny Gemenskap – En trygg plats att vända sig till

På Ny Gemenskap erbjuder vi en trygg och stödjande miljö för unga som kämpar med psykisk ohälsa.
Vi förstår vikten av att erbjuda en plats där unga kan känna sig sedda och hörda.

Vårt engaerade team av professionella och frivilliga finns här för att lyssna, stötta och guida unga genom deras resa mot bättre psykisk hälsa men vi kan alltid bli bättre!

Tillsammans med bidrag och engagerade människor kan vi skapa en utvecklande verksamhet för unga i nutid.
Vill du vara med och hjälpa oss?

Stärkande aktiviteter och samhörighet

Vi tror på kraften i att skapa meningsfulla aktiviteter och främja samhörighet.

Genom olika aktiviteter, workshops och gemensamma evenemang skapar vi en miljö där unga kan uttrycka sig, lära sig nya färdigheter och bygga starka sociala band.

Vill du vara med och bidra till att minska psykisk ohälsa bland unga?

Några av våra samarbetspartners