Psykisk ohälsa är både komplext per definition och exempel

Det är viktigt att förstå psykisk ohälsa är något omfattande och komplext där individ och samhälle är en del av både problem och lösning. Vad vill vi ha för typ av samhälle? Lever vi för att arbeta eller arbetar vi för att leva? Ny Gemenskap vill verka för ett medmänskligare samhälle där vi möter varandra med respekt och värme. För att kunna göra det är det viktigt att förstå mekanismerna som skapar psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa finns dessutom i så många olika tappningar och former att det är komplext att ge olika exempel hur det kan te sig och ur vilka former.

Psykisk ohälsa per definition

Psykisk ohälsa kan definieras som ett tillstånd där en persons mentala, känslomässiga eller psykiska välbefinnande har påverkats negativt i vardagen.
Det innebär alltså att en individ kan uppleva problem och utmaningar relaterade till sina tankar, känslor, beteenden och sociala interaktioner.

Psykisk ohälsa kan omfatta en rad olika tillstånd och sjukdomar.
Det är viktigt att notera att psykisk ohälsa inte är en personlig svaghet, utan en medicinsk och psykologiskt påverkat tillstånd som kan påverka en persons livskvalitet och funktionsförmåga.

Flera faktorer kan påverka risken för att utveckla psykisk ohälsa.
Det kan vara genetiska faktorer, tidiga traumatiska upplevelser, brist på socialt stöd, stress och negativa livshändelser.

Givet denna bakgrund och definition så vad innebär det för Ny Gemenskap och vår verksamhet. Mycket. Det innebär att vi varje dag måste sträva efter att skapa mötesplatser som välkomnar alla. Det innebär att vi måste inkludera alla och ge möjlighet att ta ansvar och bli behövd. Det innebär att vi på Ny Gemenskap ser människan som en helhet och vill möta hennes fysiska, psykiska, andliga och sociala behov.

Allt detta om mycket mer därtill har vi i vår värdegrund. Och sedan finns alltid kanske det viktigaste, vi vill förmedla hopp om en bättre tillvaro genom att skapa tillit och, vid behov, länka till berörda hjälpinstanser. Inte minst viktigt när det gäller ämnet psykisk ohälsa.

QR kod Ny Gemenskap

Vanliga frågor och svar om psykisk ohälsa och dess definition

Psykisk ohälsa med ett par exempel

Den psykiska ohälsan kan även ge sig uttryck i en rad olika tillstånd från mildra eller allvarliga till osynliga eller synliga.

Här är några exempel på psykisk ohälsa:

  • Ångest
  • Depression
  • Stressrelaterade sjukdomar
  • Ätstörningar
  • Psykoser
  • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
  • Självskadebeteende
  • Beroendeproblem

På Ny Gemenskap anser vi att det är viktigt att komma ihåg att varje individ är unik och att det inte finns en enkel orsak till varför en person lider av psykisk ohälsa.

Vem drabbas av psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa kan drabba människor i alla åldrar, kön och bakgrund.
Ungefär en fjärdedel av alla ungdomar upplever psykisk ohälsa under någon period i livet.

Det är viktigt att komma ihåg att psykisk ohälsa inte är något att skämmas över och att det finns hjälp att få.

Genom att studera och forska kring psykisk ohälsa kan vi öka vår kunskap och därigenom förbättra förebyggande åtgärder, behandlingsmetoder och stödinsatser för dem som drabbas.

Ny Gemenskaps arbete med psykisk ohälsa

Vi är engagerade i att bekämpa psykisk ohälsa och arbetar aktivt för att främja psykiskt välbefinnande för alla.

Vår ambition är att minska både stigmat kring psykisk ohälsa och skapa en mer inkluderande och stödjande samhällsmiljö.

För vi tror att genom kunskap och samarbete kan vi göra skillnad och förändra psykisk ohälsa per definition.

Några av våra samarbetspartners