Psykisk ohälsa statistik – en växande problematik

Ny Gemenskaps syn på problematiken med psykisk ohälsa

Enligt statistik så lider en betydande del av befolkningen i Sverige av psykisk ohälsa. Folkhälsomyndigheten uppgav att cirka 12 procent av befolkningen i åldrarna 16-84 år att de hade en pågående eller tidigare diagnos av någon form av psykisk sjukdom.

Vi på Ny Gemenskap anser att det är viktigt att uppmärksamma denna problematik, som allt för ofta leder till att redan sårbara och utsatta människor hamnar i utanförskap.  Det är viktigt att förstå och ha rätt bild av nuläge och fakta

Om vi ska kunna vända utvecklingen så är det hög tid att ta itu med denna utmaning för att främja välbefinnande och hälsa i samhället och minska risken för att fler människor hamnar i utanförskap.

Psykisk ohälsa statistik Sverige

Problematiken med psykisk ohälsa i Sverige är omfattande och vi på Ny Gemnskap är medvetna om att detta utgör ett växande samhällsproblem.

Statestiken nedan utgör endast ett axplock:

  • Cirka 12 procent av befolkningen i åldrarna 16-84 år i Sverige har en pågående eller tidigare diagnos av psykisk sjukdom (Folkhälsomyndigheten)
  • År 2020 ökade antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa med 9 procent jämfört med året innan (Försäkringskassan)
  • Depression är den vanligaste psykiska diagnosen och drabbar cirka 10 procent av befolkningen (Nationella folkhälsoenkäten)
  • Ungefär 15-20 procent av barn och ungdomar i Sverige lider av psykiska besvär (BRIS)
  • Kvinnor rapporterar oftare psykiska besvär än män, medan män har en högre självmordsfrekvens (Socialstyrelsen)

Ny Gemenskap vill bland mycket annat erbjuda varma mötesplatser som inte bara tillfredsställer de grundläggande mänskliga behoven som mat, värme och gemenskap. Vi vill också kunna ge möjligheten till andlighet, stillhet och reflektion. Ny Gemenskap ska också vara en energigivande oas mitt i det stressiga livets brusande fors.

QR kod Ny Gemenskap

Frågor och svar om statistik för psykisk ohälsa

Vi fångar upp människor vars psykiska ohälsa leder till utanförskap

Ny Gemenskap arbetar med att stödja människor som hamnat i utanförskap på grund av psykisk ohälsa.

Genom olika program och insatser så erbjuder vi stöd, gemenskap och möjligheter till rehabilitering och återintegrering i samhället.
Vårt fokus ligger på att skapa meningsfulla aktiviteter och ett stödjande nätverk för att främja återhämtning och förbättra livskvaliteten för personer som drabbats av psykisk ohälsa.

Ny Gemenskap vill ta krafttag mot utanförskap
p g a psykisk ohälsa

Statisitken över psykisk ohälsa i Sverige talar sitt tydliga språk om hur omfattande problemet är.
Vi på Ny Gemenskap arbetar med att stödja människor som hamnat i utanförskap eller hemlöshet på grund av psykisk ohälsa.

Några av våra samarbetspartners