Psykisk ohälsa – Frisk och Riskfaktorer

Olika riskfaktorer psykisk ohälsa

På Ny Gemenskap möter vi dagligen människor i utsatthet och har med egen erfarenhet sett att många av faktorerna är speciellt stora riskfaktorer till att utveckla en psykisk ohälsa idag.

I samhället idag finns det flertalet olika riskfaktorer för att utveckla psykisk ohälsa. Ny Gemenskap förstår varför människor hamnar i utsatthet och arbetar för en bättre psykisk hälsa för alla.

Det är bra att känna till att de olika faktorer som kan öka risken för psykisk ohälsa både är många och varierande. Viktigt att även förstå att varje människa är unik och att vi påverkas helt olika beroende bakgrund, förutsättningar och livssituation.

Vi på Ny Gemenskap ser varje människa som unik och med unika behov. Vi är vana att möta medmänniskor med olika bakgrund. En del har med sig en eller flera av dessa faktorer i sitt livs ryggsäck.

 • Socioekonomiska faktorer
 • Daglig stress och utmattning
 • Bristande stöd och vägledning från andra
 • Arbetslöshet/Inte kunna bidra till samhället
 • Missbruk
 • Genetisk mottaglighet
 • Tidigare traumatiserade upplevelser
 • Kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar

I Ny Gemenskaps värdegrund har vi formulerat oss bland annat så här: ”Vi vill verka för ett inkluderande samhälle som är socialt hållbart, fritt fördomar, stigmatisering, förtryck och diskriminering”. Hur vi än är och hur vi än mår så är varje individs människovärde heligt och okränkbart. Denna grundsyn är en del av det vi menar med medmänsklighet i praktiken.

QR kod Ny Gemenskap

Vanliga frågor och svar om frisk och riskfaktorer psykisk ohälsa

Olika friskfaktorer psykisk hälsa

Att förstå de ovannämnda riskfaktorerna är grunden till en större förståelse av sammanhang samt utger Ny Gemenskaps arbete med de främjande friskfaktorer att samhällsmässigt få in människor i utsatthet. 

Det är viktigt att inte bara fokusera på enskilda faktorer, utan att kunna betrakta dem som en helhet för att förstå att de kan samverka och påverka varandra.

Ny Gemenskap arbetar dagligen för att öka medvetenheten om psykisk hälsa för alla.

Varje dag möter vi runt 500 människor med mat tillsammans med värdigt bemötande.
Vi tror på ett friskare samhälle genom att alla ska ha tillgång till:

 • En plats för återhämtning och vila
 • Stöttande och inkännande socialt nätverk med samtalsstöd
 • Hälsosam och lagad mat
 • Att få känna värdighet, medmänsklighet och kärlek
 • Meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra

Ja, ibland kan den minsta lilla faktor av hopp eller ens egna positiva inställning förändra en annan människas framtid till något bättre.

Tillsammans eliminerar vi utsattheten i Sverige!

Ny Gemenskaps specifika arbete med psykisk ohälsa i samhället

Genom våra olika insatser så fokuserar vi på att skapa en trygga och stödjande miljö där alla människor i utsatthet alltid kan få känna sig välkommen.

På Västberga Gård i Hägersten, som är centrum för vår verksamhet, kan människor få livsnödvändigheter som:

 • Tak över huvudet
 • Tillagad mat 
 • Dusch samt tvättmöjligheter
 • Hela och rena kläder
 • Stödjande samtal från kunniga socialarbetare och kuratorer
 • Utförda hälsokontroller med läkare

Men även sociala möjligheter till:

 • Stöd och kärlek – Att få känna att någon faktiskt bryr sig på riktigt
 • Olika aktiviteter och evenemang
 • Gruppgemenskap

Vi har även ett flertalet kaféer i Stockolm dit människor i utsatthet får vara i värme och uppleva gemenskap för en stund.
Ny Gemenskaps kaféer finns på:

 • Södermalm
 • Norrmalm
 • Östermalm
 • Kungsholmen
 • Vällingby

Tillsammans kan vi minska den psykiska ohälsan och utsattheten i Sverige

Med Ny Gemenskaps olika insatser, strävar vi efter att främja välmående och skapa långsiktiga lösningar för att minska förekomsten av psykisk ohälsa i samhället.

Idag har vi ett 35-tal anställda volontärer som ansvarar för den löpande verksamhet och vi behöver bli fler.

Vill du vara med att stötta andra i utsatthet? Välkommen att kontakta oss, tillsammans minskar vi de olika riskfaktorer psykisk ohälsa.

Några av våra samarbetspartners