Skänka arv – välgörenhet som skapar gemenskap

Skänka arv till någon som behöver det kan göra stor skillnad för en människa i en utsatt situation. Eller för en förening som Ny Gemenskap. Vi är nämligen helt beroende av stöd för vår verksamhet. Vi får en hel del stöd från det offentliga, som t.ex. kommunen men också av andra stöttepelare i civilsamhället. Stiftelser, enskilda och inte minst gåvor via arv.

Tillsammans med oss på Ny Gemenskap så garanterar vi att ett arv gör största möjliga nytta för våra behövande och för mer medmänsklighet. Vi vet att många får hoppet åter efter att ha besökt något av våra fem kaféer eller oss på Västberga Gård.

Skänka arv – även små belopp kan göra stor skillnad!

Varje arv, oavsett storlek, har kraften att bidra till en enorm skillnad.

Hos Ny Gemenskap välkomnar vi även små belopp som kan göra stora positiva förändringar i människors liv. Genom att skänka delar av ett arv till oss så kan du bidra till att bekämpa hemlöshet, stötta utsatta individer och skapa en meningsfull gemenskap.

Varje krona räknas, skänk ditt arv till Ny Gemenskap och låt oss tillsammans skapa en bättre framtid för de mest utsatta i samhället. Och, som du kanske vet, vi har ett 90-konto vilket innebär att vi årligen granskas och godkänns av Svensk Insamlingeskontroll. Det innebär att vi garanterar att minst 75% av bidraget går direkt in i verksamheten. I Ny Gemenskaps fall är siffran nästan alltid mellan 90 och 95%.

QR kod Ny Gemenskap

Frågor och svar om att skänka arv till välgörenhet

Hur skänker jag ett arv till välgörenhet?

Att skänka ditt arv eller delar av det till oss i välgörenhet kommer garanterat göra skillnad för utsatta och hemlösa.
.
Här är stegen för att skänka ditt arv och bidra till vår viktiga verksamhet:

  1. Kontakta oss: Ta kontakt med Ny Gemenskap genom telefon eller e-post. Vårt engagerade team finns här för att guida dig genom processen och svara på dina frågor.
  2. Uttryck din vilja: Berätta för oss att du önskar skänka ditt arv till Ny Gemenskap. Vi lyssnar uppmärksamt och tar hand om din önskan med största respekt och omsorg. 
    OBS! Ny Gemenskap öronmärker som regel inte gåvor direkt till specifika projekt eller andra ändamål
  3. Rådgivning: Vi kan hjälpa dig med rådgivning när hur du ska gå vidare i de ekonomiska aspekter av att skänka ett arv. 
  4. Testamentet: Upprätta eller ändra ditt testamente för att inkludera Ny Gemenskap som mottagare av ditt arv. Vi kan ge dig riktlinjer och rekommendationer för att göra processen så enkel och tydlig som möjligt.
  5. Verksamheten: När ditt arv når oss kommer det att användas för att stödja våra projekt och program som riktar sig till hemlösa och utsatta. Du kan vara trygg i vetskapen om att ditt arv gör en verklig skillnad i människors liv.

Genom att skänka ditt arv till Ny Gemenskap blir du en del av vår värdefulla gemenskap och hjälper till att bygga en mer inkluderande och medmänsklig värld. Kontakta oss idag och låt oss tillsammans göra skillnad!

Vill du skänka skänka arv till välgörenhet?

Ditt arv kan utgöra en avgörande skillnad för människor som befinner sig i utsatta situationer.

Genom att skänka ditt arv till Ny Gemenskap kan du vara med och bidra till att förändra deras liv på ett meningsfullt sätt.
Här är några exempel på hur arvet kan göra skillnad:

  • Trygghet och tak över huvudet
  • Hälsa och välbefinnande
  • Socialt stöd och gemenskap

Din välgörenhet kan verkligen göra en verklig skillnad för de människor som är i behov av hjälp.

Tillsammans med oss gör vi skillnad på riktigt

Ny Gemenskap strävar efter att skapa ett inkluderande samhälle där fokus ligger på de utsatta och hemlösa.

Vi tror på att skapa ett samhälle där alla individer accepteras på sina egna villkor och där ingen lämnas vid sidan om.
Genom att skapa medvetenhet och engagera samhället kring frågan om hemlöshet, vill vi bryta ned fördomar och skapa förutsättningar för förändring.

Kontakta oss idag och upptäck hur du kan göra skillnad genom att skänka arv till välgörenhet.

Några av våra samarbetspartners