Skänka kläder till behövande

Var med och ge värme genom att skänka kläder till behövande. Trots att klimatet verkar bli allt varmare så verkar det inte gälla för samhällsklimatet. Vi på Ny Gemenskap upplever att allt fler hamnar ute i kylan både bokstavligt och bildligt talat. Det är därför vi med vår verksamhet försöker sprida värme, både bokstavligt och bildligt talat.

Genom att skänka kläder till behövande så gör du en direkt skillnad i människors liv

I dagens samhälle finns det många människor och familjer som kämpar med ekonomiska utmaningar och inte har tillräckligt med resurser för att klara sina grundläggande behov, inklusive kläder. Hos Ny Gemenskap gör vi en viktig insats för att stödja och hjälpa dessa behövande genom att ge dina skänkta kläder direkt till de behövande.

Ett stressigt och kallt samhällsklimat gör att allt fler bara tänker på sig själva och tappar stora delar av sin empati. Ny Gemenskap har i mer än 50 år kämpat för att sprida mer värme och medmänsklighet.

Vi tror på kraften i handling och inte bara i ord. Vi tror att varma möten gör skillnad. Det är därför som vi finns på fem kaféer i Stockholm och på Västberga Gård. Varma mötesplatser som möter alla med samma respekt, samma öppenhet och samma tro på varje människa.

Tillsammans kan vi sprida både värme och omsorg. Det är i respektfulla möten med varandra som det går att visa medmänsklighet. I praktiken.

QR kod Ny Gemenskap

Vanliga frågor och svar om att skänka kläder till behövande

Skänka kläder till behövande barn – en extra värme i deras tillvaro

Barn är särskilt sårbara och behöver extra omsorg och skydd.

På Ny Gemenskap tar vi hjärtligt även emot barnkläder i alla storlekar då vi tyvärr sett ett ökat behov då fler barn idag finns i utsatthet och under den så kallade existensminimum.

Genom att skänka kläder till behövande barn bidrar du därmed till att de kan hålla sig varma och bekväma.
Denna grundläggande resurs ger även en möjlighet för barn att istället kunna fokusera på sin utveckling i både lek och studiesituationer.

Enkelheten i att skänka kläder till behövande och dess betydelse

Att skänka kläder till behövande är en enkel handling som många kan göra men som samtidigt har en stor betydelse för den medmänniska som behöver kläder.

Nästa gång du går igenom din garderob så kanske du hittar något du inte längre behöver och som därmed kan ge nytt liv och betydelse hos någon annan.

När du skänker kläder som som lämnas in hos oss på Ny Gemenskap, ser vi också till att de hamnar hos de människor som idag befinner sig i direkt utsatthet.

Var med och sprid värme, omsorg och hopp till dem som är behövande i vårt samhälle

Genom ditt bidrag till behövande möjliggör vi tillsammans en omedelbar förbättring i människors livssituation.

Varje plagg som doneras ger en känsla av trygghet och värdighet till dem som behöver det som mest. Därför är det viktigt att de kläder du skänker är hela och rena. Då kan kläderna bäras med mer stolthet och säkerhet.

Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad genom att hjälpa till att skapa en mer jämlik och rättvis samhälle.

Hjälp Ny Gemenskap genom att skänka kläder till behövande!

Några av våra samarbetspartners