Skatteavdrag välgörenhet

Att följa lagar och regler är viktigt för Ny Gemenskap. Pålitlighet, tillit och struktur gör organisationen tryggare och starkare. Skillnaden mellan skatteavdrag för välgörenhet och skattereduktion för välgörenhet ligger i hur de tillämpas. Skatteavdrag innebär att en person kan dra av en viss summa från sin totala skattepliktiga inkomst, vilket minskar den skatt som behöver betalas.

Skatteavdrag för välgörenhet

Å andra sidan är skattereduktion en direkt reduktion av den totala skatt som ska betalas. I praktiken så innebär båda förmånerna att man kan få ekonomiska fördelar genom att donera till välgörenhetsändamål, men mekanismen för hur skatten reduceras skiljer sig åt.

Skatteavdrag för välgörenhet innebär att en person kan dra av en viss summa från sin totala skattepliktiga inkomst, vilket minskar den skatt som behöver betalas.

Detta förutsätter att donationen till välgörenhet har skett till godkända välgörenhetsorganisationer.

QR kod Ny Gemenskap

Frågor och svar om hur man skänker pengar med Swish

Skattereduktion för välgörenhet

Skattereduktion för välgörenhet är en förmånlig möjlighet för privatpersoner att minska sin skatt genom att göra donationer till godkända välgörenhetsorganisationer.

Genom att redovisa sina donationer i sin deklaration kan man få en skattereduktion på en viss procent av det donerade beloppet.
Detta innebär att man både stödjer välgörenhetsändamål och får ekonomiska fördelar i form av minskad skatt.

Det är viktigt att följa de regler och krav som gäller för att kunna dra av donationerna och att kontrollera vilka organisationer som är berättigade till skattereduktion.

Stöd Ny Gemenskaps arbete med hemlösa och utsatta

Att stötta en välgörenhetsorganisation som Ny Gemenskap och dess långsiktiga välgörenhetsarbete är en djupt medmänsklig gärning.
Vi på Ny Gemenskap är djupt tacksamma för alla som tar sig tid att tänka på vårt engagemang och långsiktiga arbete för hemlösa och andra utsatta människor.

Du kan stötta oss i vårt arbete genom att välja att stödja oss med att skänka pengar, vilket ger skatteavdrag för välgörenhet.

Några av våra samarbetspartners